piatok, 21. jún. 2024
Šamorínska klinika koordinuje interdisciplinárny projekt

Šamorínska klinika koordinuje interdisciplinárny projekt

16.12.2020, 10:05
Galina Sándorová

Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, s.r.o v Šamoríne je hlavným riešiteľom a koordinátorom projektu „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“. Dvojročný projekt odštartoval 1. septembra 2020 v rámci programu Erasmus+ pre odbornú prípravu a vzdelávanie a financuje ho Európska únia.

Na projekte vedenom šamorínskou klinikou participuje Katedra fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ako aj vedecko-výskumné centrá z Veľkej Británie a Čiech. Komplexný multidimenzionálny prístup, ktorý je na klinike akupunktúry a naturálnej medicíny už dlhodobo bežným štandardom, bude v spolupráci so zahraničnými partnermi obohatený o ďalšie nové aspekty. „České centrum sa zaoberá neurotechnológiami a britský inštitút terapiou zvukom.

Úlohou spoločného partnerstva týchto špičkových pracovísk je rozvinúť nefarmakologické liečebné postupy do tej miery, aby sa mohli stať aj na iných zdravotníckych pracoviskách na Slovensku a vo svete bežným štandardom, poukázať na multidisciplinárnu štruktúru komplexnej starostlivosti a pripraviť interdisciplinárne kurzy pre odborníkov, ktorí chcú získať nové poznatky z oblasti neurotechnologických postupov, akupunktúrnych a rehabilitačných techník. Cieľom projektu je implementovať výsledky najnovších výskumov do vzdelávania zdravotníckych profesionálov a preventívnej a klinickej praxe na liečbu a prevenciu civilizačných ochorení,“ hovorí o projekte odborný garant projektu, akupunkturista MUDr. Gustáv Solár, PhD.

Výsledkom projektu bude aj 500-stranové medzinárodné kompendium určené najmä pre lekárov, medikov a fyzioterapeutov, ktoré vyjde v slovenčine, angličtine a ruštine. „Každá choroba je prejavom celkovej disharmónie v organizme, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Od projektu očakávame posun v diagnostických a terapeutických možnostiach, ktoré zefektívnia liečbu, pretože umožnia liečiť príčinu, a nie len následok ochorenia,“ vysvetľuje Gustáv Solár. Projekt potrvá do 31. augusta 2022.

logosbeneficaireserasmusright_en

Copyright © 2024 Šamorínčan