štvrtok, 5. okt. 2023
IMG_3802

Šamorínska Billa už má dvojjazyčné nápisy

26.7.2016, 16:46
Slávka Gáborová

Spoločnosti Billa trvalo 15 rokov, kým naplnila dohodu z roku 2001, v ktorej sa zaviazala, že v obchode bude používať dvojjazyčné texty. Konkrétne sa v zmluve píše o nápisoch oddelení.

Mestský poslanec za SMK János Méry požiadal pred rokom niekoľkými listami Billu, aby naplnila zmluvu. Najskôr tak urobil sám a potom sa svojimi podpismi pridali aj ďalší poslanci SMK.

Nič sa však nestalo a preto sa pustil do dlhého rokovania so spoločnosťou Billa. Po týždňoch jeho naliehania, aby sa už konečne uzatvorená zmluva naplnila, obdržal súhlasné stanovisko spoločnosti.

V Bille sa tak objavili dvojjazyčné nápisy oddelení, tovaru či textové informácie o zákaze kusového predaja cigariet či výzva na skontrolovanie si výdavku pri pokladni a podobne.

,,Dúfam, že to riešenie je pre Vás postačujúce, a že týmto spôsobom môžem považovať podmienky zmluvy, ktorú ste s nami v minulosti podpísali, ako splnené,” uviedol vo svojom liste poslancovi Dariusz Bator, generálny riaditeľ spoločnosti Billa Slovakia.

„Som rád, že sa už niečo udialo v tejto veci. Už som odpísal pánovi Batorovi, že jeho návrhy spĺňajú kritériá určené v zmluve z roku 2001. V zmluve je uvedené, že nápisy oddelení budú dvojjazyčné. Pridali sa k tomu aj názvy oddelení. Z toho boli vynechané len návrhy veľkých žltých plôch. Ale aj to je viac ako nič,“ uviedol János Méry.

János Méry hovorí, že mnohí ľudia si myslia, že otázka dvojjazyčnosti nie je dôležitá. Podľa neho sú si však všetci ľudia rovnocenní ako aj ich materinská reč. Podľa neho sa tým, že občania mesta čítajú nápisy po maďarsky ako aj po slovensky lepšie realizuje dvojjazyčné prostredie.

,,Dvojjazyčnosť či viacjazyčnosť je prirodzená vo viacerých európskych štátoch a funguje bez problémov. Vizuálna dvojjazyčnosť je o rešpekte, rovnocennosti a o kultúrnej pestrosti. Nie je pravdou to, že dvojjazyčné nápisy potrebujeme preto, lebo miestni Maďari neovládajú slovenčinu. Ideálne by bolo, keby sme sa s tým nemuseli vôbec zaoberať a bolo to prirodzenou súčasťou nášho života.” dodal na záver predseda Via Nova – Új Út, čo je mládežníckou organizáciou SMK.

billa

Copyright © 2023 Šamorínčan