pondelok, 22. júl. 2024
pomle

Šamorín získal peniaze na výsadbu 87 stromov

18.12.2018, 09:57
teraz.sk

Mesto Šamorín získalo na základe žiadosti o poskytnutie podpory od Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) finančné prostriedky v sume 16 232,94 eur na projekt "Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska".

Financie budú použité na výsadbu nových stromov. Projekt bude realizovaný v jarných mesiacoch roka 2019.

Ako uvádza samospráva mesta na svojej webovej stránke, finančná podpora bola poskytnutá v zmysle realizačného projektu výsadby mesta Šamorín. "Projekt je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Hlavným predmetom podpory je výsadba 87 kusov drevín," špecifikovalo mesto.

Z tohto počtu má byť 40 kusov stromov vysadených na území mestského cintorína a 47 kusov na území parku Pomlé. Pôjde o sadenice hrabu obyčajného, lipy malolistej, duba letného, čerešne vtáčej a brestu hrabolistého. SAŽP zabezpečí odborníkov na výsadbu.

Copyright © 2024 Šamorínčan