streda, 17. apr. 2024
4126323_1200x

Šamorín získal peniaze na cyklotrasu do Kvetoslavova

7.2.2020, 14:18
Slávka Gáborová
ilustračné

Šamorín uspel v historicky prvej výzve ministerstva dopravy na rozvoj cyklodopravy. Naše mesto sa tak zaradilo k ďalším úspešným žiadateľom, ktorý vybudujú 50 kilometrov cyklotrás, vypracujú projekty na vybudovanie ďalších 50 km cykloinfraštruktúry a zabezpečia 1200 odkladacích miest pre bicykle.

Šamorín sa uchádzal projektom 1. etapy budovania cyklotrasy Šamorín - Kvetoslavov. ,,Cieľom výstavby je podporiť prepojenie nemotorovej dopravy vo väzbe na verejnú hromadnú dopravu. Časový harmonogram projektu je november 2019 - jún 2021, pričom poskytnutá dotácia je vo výške 884 472,40 eur. Ďalšími piatimi percentami sa spolupodieľa na financovaní mesto,“ uviedla radnica.

„Vysoký záujem samospráv a občianskych združení o peniaze na rozvoj cyklodopravy ma veľmi teší a zaväzuje systematicky pokračovať v podpore cykloprojektov. Zároveň ide o veľmi pozitívny trend, ktorý naznačuje, že ľudia začínajú vnímať bicykle ako plnohodnotné dopravné prostriedky. Vďaka intenzívnejšiemu využívaniu bicyklov sa nám zníži počet áut na cestách a znížia sa aj emisie v ovzduší, “ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek (Most-Híd).

Peniaze z prvej výzvy podporia tri okruhy projektov – výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás, obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu cyklotrás a obstaranie súvisiacej cyklistickej infraštruktúry, teda odstavné miesta na bicykle.

Copyright © 2024 Šamorínčan