sobota, 2. mar. 2024
peniaze

Šamorín získal od Trnavského samosprávneho kraja financie na zmiernenie dopadov koronakrízy

15.6.2020, 12:47
Peter Gábor

Dopady koronakrízy, najmä jej dôsledky z ekonomického hľadiska, zostávajú aktuálnou témou. Jedného z našich čitateľov (kontakt máme v redakcii) zaujala informácia, že Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy Trnavského samosprávneho kraja podporil obce a mestá spadajúce pod jeho správu sumou takmer 90 000 eur, ktoré sú určené práve na riešenie dopadov opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19.

Čitateľa zaujímalo, prečo na zozname miest, ktoré finančnú podporu získali, chýba mesto Šamorín.

Trnavský samosprávny kraj (TT SK)nám potvrdil, že v tomto roku cez Centrálny krízový fond (CKF) rozdelil 88 500 eur určených na odstraňovanie následkov pandémie medzi 24 obcí.

Pre rok 2020 mesto Šamorín nie je členom CKF. Z toho dôvodu mu nie je možné poskytnúť podporu. Pokiaľ sa mesto stane členom CKF, bude oprávnené žiadať finančné prostriedky v prípade živelných pohrôm, rovnako ako získať podporu v rámci výziev na preventívne opatrenia,“ uviedol vo svojom vyjadrení pre Šamorínčana predseda TT SK Jozef Viskupič. Dodal, že vzhľadom na krízovú situáciu sú však vyčlenené finančné prostriedky z rezervy trnavského župana, ktoré sú prideľované na základe odporúčania poslancov zastupiteľstva TT SK.

A práve časť prostriedkov z tejto rezervy získali aj naši obyvatelia. Samozrejme, aj mesto požiadalo o finančnú podporu na zmiernenie dopadov koronakrízy. Mesto Šamorín dostalo dotáciu vo výške 3 174 eur, Domov seniorov Ambrózia 2 985 eur,“ vysvetlil v odpovedi na naše otázky prednosta mestského úradu Ervin Sármány.

Toľko teda fakty na tému CKF a finančnej podpory TT SK nášmu mestu.

Ak máte otázky, na ktoré by ste chceli získa odpovede, môžete sa s nimi obráti na redakciu Šamorínčana. Oslovíme kompetentných a sprostredkujeme Vám vecné a overené informácie.

Copyright © 2024 Šamorínčan