streda, 17. apr. 2024
Šamorín, takto Ťa mám rád! Mesto vyhlasuje výtvarnú súťaž

Šamorín, takto Ťa mám rád! Mesto vyhlasuje výtvarnú súťaž

11.9.2020, 06:20
www.samorin.sk

Samospráva nášho mesta vyhlasuje výtvarnú súťaž na návrh pohľadníc s názvom Šamorín, takto Ťa mám rád! Očakávame diela, ktoré sa neskôr môžu použiť na tlač pohľadníc.

Súťaž je bez tematického obmedzenia, diela môžu zobrazovať budovy alebo iné objekty, prírodu, osoby, ale aj skupiny osôb (v posledných dvoch prípadoch sa prikladá aj písomný súhlas).

Kategórie:
kresba a grafika – do 18 rokov
kresba a grafika – nad 18 rokov
foto – do 18 rokov
foto – nad 18 rokov
fotomontáž – bez vekového obmedzenia

Podmienky súťaže:
v prípade papierových fotografií rozmer strany 20 x 30 cm, v prípade digitálnych fotografií alebo digitalizovaných kresieb a grafík rozmer strany 20 x 30 cm, rozlíšenie 300 dpi. Príspevky do súťaže vyhodnotí odborná porota. Výtvarná súťaž je realizovaná pod záštitou Csabu Orosza, primátora mesta Šamorín.

Komisia ocení v každej kategórii tri najlepšie diela.
Príspevky do súťaže budú medzi 1. a 15. novembrom 2020 zverejnené aj na facebookovskej stránke mesta, kde bude umožnené aj hlasovanie. Prví traja súťažiaci s najvyšším počtom hlasov budú zvlášť ocenení. Koncom roka 2020 budú všetky diela vystavené v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa uskutoční aj oficiálne odovzdávanie cien. Samospráva mesta použije na tlač pohľadníc prvých 15 najlepších diel, ktoré určí porota.

Výtvarná súťaž štartuje 15. 9. 2020, diela do súťaže môžete posielať do 31. 10. 2020 na nasledovnú adresu: Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.
Na obálke prosíme uviesť: Výtvarná súťaž.
Digitalizované diela prijímame na e-mailovej adrese: foto [at] samorin.sk.

Copyright © 2024 Šamorínčan