streda, 17. apr. 2024
statistika

Šamorín je zapojený do štatistického zisťovania rodinných účtov

9.12.2020, 07:12
www.samorin.sk

Štatistický úrad SR aj v budúcom roku realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Do zisťovania pre rok 2021 bolo vybraných 308 samospráv, medzi nimi aj Šamorín.

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022, v tomto období navštívi vybrané domácnosti zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Získané údaje sa okrem iného využijú aj pri posudzovaní úprav súm životného minima.

Opytovatelia štatistického úradu sa musia v domácnostiach ohlásiť pred návštevou listom. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú zamestnancom Štatistického úradu SR sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.

Copyright © 2024 Šamorínčan