sobota, 13. júl. 2024
Revitalizácia zelene na Dunajskej ulici

Revitalizácia zelene na Dunajskej ulici

7.4.2021, 07:25
www.samorin.sk

Na Dunajskej ulici aktuálne prebiehajú terénne úpravy a revitalizácia mestskej zelene. Pracovníci mestskej spoločnosti Area, s.r.o. tu vykopali značné množstvo betónu zakrytého len tenkou vrstvou zeminy.

Niektoré jeho časti vyčnievali až nad povrch, čo predstavovalo nebezpečenstvo pre užívateľov ihriska a zelenej plochy. Dnes vykopaný betón pochádza ešte z čias budovania socializmu, kedy sa v hojnom množstve používal takmer všade – vrátane výstavby detských ihrísk, športovísk.

Copyright © 2024 Šamorínčan