streda, 17. apr. 2024
komunálny odpad

Prvú splátku za komunálny odpad si môžete odložiť

16.4.2020, 10:21
Peter Gábor

Mesto Šamorín oznámilo, že od 16. apríla 2020 budú priamo do poštových schránok doručované rozhodnutia o vyrubení poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

Pri platení prvej splátky (30. apríl 2020) je možné prekročenie stanoveného termínu, nakoľko správca dane vzhľadom na mimoriadnu situáciu upustí od vyrubenia úroku z omeškania.

Pýtali  sme sa do kedy mesto odporúča uhradiť prvú splátku. Prinášame vám odpoveď:

Odporúčame uhradiť prvú splátku najneskôr do 30.06.2020.  Ak nám to zákonodarca umožní novelou zákona,  úroky z omeškania tento rok vôbec nechceme riešiť. Nemáme v záujme v tejto krízovej situácií ešte aj úrokmi zaťažovať rozpočty domácností.

Druhú splátku však žiadame uhradiť v stanovenom termíne, do 15. augusta 2020. Odporúčame vám vykonať platby bezhotovostne na účet mesta Šamorín (formou online služieb, resp. cez mobilnú aplikáciu). Pri prevode vás žiadame o správne uvedenie variabilného symbolu. Ak ste nútený navštíviť mestský úrad, žiadame o dodržanie primeraného odstupu a ďalších opatrení.

Copyright © 2024 Šamorínčan