piatok, 24. máj. 2024
Projekt MOSONHERB bol úspešne ukončený

Projekt MOSONHERB bol úspešne ukončený

4.10.2021, 14:11
Mesto Šamorín

Projekt „MOSONHERB“ za účasti Pisztráng Kör Egyesület a Mesta Šamorín bol zameraný na spoločné vzdelávanie mládeže v oblasti byliniek.

V rámci projektu bola v Ekoparku v obci Dunasziget vytvorená špeciálna bylinková záhrada, v ktorej zriadili okolo vŕbovej kaplnky v oblúku vysoké záhony, mulčované záhony s pletenými okrajmi, ružový háj, pergoly, bylinkovú špirálu, hmyzí hotel, včeliu a motýliu záhradu. Zriadenia záhonov a výsadby sa zúčastnilo viac ako 600 žiakov formou workshopov. V rámci týchto stretnutí sa oboznámili s prírodnými a pestovanými bylinkami a ich využívaním. Mohli si spraviť aj bylinkové mydlo, pomazánky, lekvár a pečivo.

Na konci projektu sme 11. septembra zorganizovali bylinkový festival, kde okrem slávnostného odovzdania a požehnania sa mohli prítomní v rámci 20 staníc zoznamovať s vlastnosťami byliniek.

22. septembra sme zorganizovali online konferenciu o výmene skúseností aj za účasti pedagógov zúčastnených škôl z maďarskej a slovenskej strany. Školy vyjadrili záujem o pokračovanie týchto aktivít.

V Šamoríne boli v rámci projektu zriadené bylinkové záhrady vo všetkých štyroch základných školách a organizované tematické workshopy pre 552 účastníkov.

23. septembra v ZŠ Šamorín-Mliečno bol organizovaný školský bylinkový festival, kde sa žiaci na základe skúseností
z podobného festivalu partnera venovali bylinkám na 6 staniciach.

Projekt „MOSONHERB“ č. SKHU/WETA/1901/4.1/023 bol realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Názov projektu: Prvé bylinkové komunitné záhrady v Szigetköze a na Žitnom ostrove

Krátky názov projektu: MOSONHERB

EFRR príspevok: Pisztráng Kör Egyesület 27.228,44 EUR, Mesto Šamorín 15.477,68 EUR

 

Copyright © 2024 Šamorínčan