utorok, 16. apr. 2024
nebezpečný odpad

Pripravte si na odovzdanie nebezpečný odpad

22.10.2020, 12:00
www.samorin.sk

Referát životného prostredia Mestského úradu v Šamoríne oznamuje, že 24. októbra 2020, v sobotu sa uskutoční separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností. Nebezpečný odpad môžu odovzdať len obyvatelia Šamorína – fyzické osoby, disponujúce platným občianskym preukazom; firmy a právnické osoby nie.

Odovzdať môžete:
– staré farby
– riedidlá a rozpúšťadlá
– nepoužité pesticídy, postreky
– obaly od pesticídov, rozpúšťadiel a farieb.
Na odovzdaných obaloch musia byť riadne vyznačené informácie o výrobcovi, obsahu účinnej látky alebo názov výrobku. Nádoby musia byť uzatvorené.

Nie je možné odovzdať:
– neoznačené obaly od farieb, rozpúšťadiel a pesticídov
– odpadové oleje
– elektrospotrebiče
– batérie a akumulátory

Miesto a čas konania zberu:
8.00 – 8.45           Kasárenská ulica, parkovisko pred budovou fi. Ravtex
9.00 – 9.45           Pomlejská ulica, pri bývalej železničnej stanici
10.00 – 10.45      Slnečná ulica, parkovisko pri gymnáziu
11.00 – 11.45      Čilistov, pred bývalou požiarnou zbrojnicou
12.00 – 12.45      Mliečno, pred hostincom Zlatý Kohút
13.00 – 13.20      Kráľovianky, pri autobusovej zastávke
13.30 – 13.50      Bučuháza, pri autobusovej zastávke
14.00 – 14.20      Šámot, pri autobusovej zastávke.

Copyright © 2024 Šamorínčan