streda, 24. júl. 2024
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pripomenuli sme si dve krásne jubileá

16.10.2018, 08:00
HASOŠ

Desiaty október 2018 sa na Súkromnej hotelovej akadémii a Súkromnej strednej odbornej škole SD Jednota v Šamoríne niesol v duchu sviatočnej atmosféry. V tento deň sme si totiž pripomenuli 55.výročie založenia strednej odbornej školy a 20.výročie založenia našej hotelovej akadémie.

Sviatočný deň sa začal slávnostným príhovorom, v ktorom pani riaditeľka Eva Hudek  bilancovala uplynulé obdobie a poďakovala sa všetkým zamestnancom za ich doterajšiu prácu. Pre každého z nás bola pripravená aj milá pozornosť, ktorá nám bude pripomínať tento výnimočný deň.

Vo svojom príhovore  p. riaditeľka zdôraznila, že aj v súčasnosti patrí škola k tým kvalitným s dlhoročnou tradíciou, ktorá poskytuje kvalitné odborné vzdelávanie v učebných odboroch cukrár, kuchár, čašník a od tohto školského roka  aj v novom štvorročnom odbore cukrár kuchár, ďalej v študijných odboroch kuchár, čašník, manažment regionálneho cestovného ruchu a hotelová akadémia.

Okrem denného štúdia škola poskytuje  vzdelávanie aj pre dospelých či už v pomaturitnom štúdiu, vo vyššom odbornom štúdiu alebo nadstavbovom štúdiu. Doplniť si vzdelanie môžu dospelí aj formou rekvalifikačných kurzov. Spomenula tiež bývalých úspešných absolventov, ktorí sa výborne uplatnili vo svojej profesii a šíria dobré meno školy aj mimo územia Slovenska.

Súčasťou slávnostného dňa  bola aj prezentácia zachytávajúca zaujímavé okamihy a udalosti z pestrého života našich škôl  od jej vzniku až po súčasnosť. Významnému jubileu sa venuje aj špeciálne vydanie školského časopisu Vareškár.

Počas tohto dňa nechýbal ani kultúrny program. Výborne sa ho zhostili naše talentované žiačky, ich hudobné číslo vhodne podčiarklo slávnostnú atmosféru spomienkového dňa.

Veríme, že magický dátum 10.10.2018 prinesie obom našim školám povestné šťastie v podobe ďalších úspešných rokov ich pôsobenia „na okraji mesta.“

Viac o aktivitách oboch škôl nájdete na školskom webe www.hasossamorin.edu.sk.

 

Pripomenuli sme si dve krásne jubileá
Pripomenuli sme si dve krásne jubileá
Pripomenuli sme si dve krásne jubileá
Pripomenuli sme si dve krásne jubileá
Pripomenuli sme si dve krásne jubileá
Pripomenuli sme si dve krásne jubileá
Pripomenuli sme si dve krásne jubileá
Copyright © 2024 Šamorínčan