štvrtok, 25. júl. 2024
bratislavsky_dunajsky_park

Pri Dunaji má vzniknúť jedinečný park

10.4.2019, 16:37
noizz.sk
Bratislavský Dunajský Park

Bude mať Bratislava a jej okolie nový, chránený park? Bratislavský dunajský park, ako znie jeho názov, pritom čerpá inšpiráciu aj z niektorých viedenských parkov či z parku v Mníchove.

Inšpiráciou pre vybudovanie Bratislavského dunajského parku sú aj niektoré podobné prírodné parky v Rakúsku. Ide napríklad o viedenský park Lobau, ktorý je súčasťou Národného parku Donau-Auen či územie okolo Neue Donau. Zachovávajú prírodu v tej najprirodzenejšej podobe a zároveň sa dajú využiť na rekreáciu a šport. Vzorom je aj projekt revitalizácie rieky Izar v centre Mníchova.

"Bratislavský Dunajský park by mal vzniknúť primárne spočiatku na pravom brehu Dunaja od rakúsko-slovenskej po slovensko-maďarskú hranicu. Je to unikátne územie, ktoré tvorí zelený prírodný pás pozdĺž Dunaja. Najmä medzi brehom a protipovodňovou hrádzkou, ale sú s ním spojené ďalšie parky a zelené prírodné plochy," uviedol pre TASR Martin Mišík, člen autorského tímu a zároveň člen Asociácie bratislavských vodáckych klubov (ABVK).

Ideou projektu je územie prepojiť a vytvoriť do dunajskej prírody prístupy pre ľudí na oddych, rekreáciu či šport. Veľké zásahy do prírody však podľa autorov plánované nie sú. "Ak, tak len v zmysle obnovy prírody, napríklad revitalizácia a obnova niektorých dunajských ramien či brehov na vybraných miestach tak, aby umožnili ľuďom prístup k vode a príjemnejší pobyt," doplnil Mišík. Prírodný charakter podľa neho zostane zachovaný, mierna modifikácia by bola výhradne blízka prírode.

Ambíciou projektu nie je ani stanovenie väčšej regulácie ochrany prírody. "V tomto území sa už nachádza niekoľko chránených prírodných areálov, ktoré plne rešpektuje a ďalej zveľaďuje. Zachováva v zásade všetky funkcie, ktoré v tomto území sú," poznamenal Mišík.

Momentálne sa pracuje na štúdii projektu, do ktorej je zapojený tím nezávislých odborníkov z radov vodohospodárov, architektov, urbanistov, prírodovedcov a ochrancov prírody. Od začiatku je projekt konzultovaný aj s odborníkmi vodného hospodárstva, ochranárskymi združeniami či hlavným mestom. "Keď bude štúdia dokončená, dúfam, že sa nám ju v máji podarí odovzdať mestu ako dar," podotkol Mišík. Odprezentovaná by mala byť vedeniu hlavného mesta i mestským komisiám a od ich názoru bude závisieť ďalší postup. "Dá sa realizovať aj po častiach," dodal Mišík.

Správa bola uverejnená na stránke noizz.sk.

Copyright © 2024 Šamorínčan