štvrtok, 23. máj. 2024
Pri autobusovej stanici sa budujú parkoviská pre bicykle

Pri autobusovej stanici sa budujú parkoviská pre bicykle

9.4.2021, 06:17
www.samorin.sk

Pri autobusovej stanici sa v týchto dňoch začala výstavba veľkokapacitných parkovísk pre bicykle. Podľa plánov sa tu vybuduje otvorené aj kryté parkovisko pre bajky s celkovou kapacitou až 216 miest. Objekt je súčasťou projektu cyklotrasy Šamorín – Kvetoslavov, s ktorou sa podrobne zaoberalo marcové vydanie mesačníka Šamorín a okolie. Rozhovor s členom mestského zastupiteľstva Ing. Arch. Tomášom Jávorkom a stanovisko primátora mesta Csabu Orosza na tému prinášame nižšie.

Ďalšie parkovisko pre bicykle s kapacitou 70 miest má byť vybudované pred Základnou školou Mateja Bela.

CYKLOTRASA – ČORAZ BLIŽŠIE K REALIZÁCII

Ako sme už skôr informovali, samospráva mesta Šamorín sa úspešne uchádzala o grant s projektom na výstavbu cyklotrasy spájajúcej lokalitu Négyeseki s lesoparkom Pomlé. Projekt podporí ministerstvo dopravy sumou 885-tisíc eur, mesto doň vloží vlastné zdroje len vo výške 50-tisíc eur. Detaily projektu, ktorý sa dotkne aj zelených plôch v meste, nám priblížil predseda dopravnej komisie mestského zastupiteľstva, Ing. arch. Tomáš Jávorka.

Odkiaľ pochádza nápad cyklotrasy spájajúcej Šamorín s Kvetoslavovom?

Prvý stupeň projektovej dokumentácie bol vyhotovený ešte v roku 2015. Vtedy založila samospráva Šamorína a Kvetoslavova združenie, ktorého cieľom bola podpora alternatívnych foriem dopravy. Podľa základnej koncepcie mala táto cyklotrasa spojiť plánované prístavisko Dunajbusu s autobusovou stanicou v Šamoríne a železničnou stanicou v Kvetoslavove. Projektanti cyklotrasy, šamorínčania Attila Érsek, Peter Rusňák a Andrej Jáchim teda pripravili taký koncept ktorý cyklocestou prepojil vodnú, autobusovú a železničnú dopravu a vytvoril tak environmentálne výhodné riešenie.

Prečo bude vybudovaný len úsek Négyeseki – Pomlé?

Obec Kvetoslavov sa počas prípravného konania kvôli nevysporiadaným pozemkom omeškala, preto začal Šamorín pripravovať investíciu vo svojom katastri samostatne. Po voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 sme sa snažili zrýchliť dovtedy zdĺhavé povoľovanie. V lete 2019 sa podarilo získať právoplatné stavebné povolenie a úspešne odovzdať projekt do výzvy ministerstva dopravy. Ten bol napokon vybratý na realizáciu, ešte za pôsobenia bývalej vlády Aktuálne sa cyklotrasa postaví len v úseku Négyeseki po hranicu katastra Šamorína za lesoparkom Pomlé. Pokiaľ viem, v súčasnosti je už aj Kvetoslavov v pokročilom štádiu s povoľovaním, takže kompletná cyklocesta až po železnicu by mala byť dostavaná  a sprístupnená do niekoľkých rokov. Dúfam, že vtedy bude cyklotrasu využívať množstvo ľudí, či už smerom na železničnú stanicu Kvetoslavov alebo k Dunaju.

Aké sú technické parametre plánovanej cyklotrasy?

Ide o dvojpruhovú cyklotrasu s premenlivou šírkou. Na úseku Négyeseki je v pláne projekte nielen 3 m široká cyklotrasa, ale aj 2 m široký chodník pre chodcov, ktorý bude tvoriť korzo smerom k Dunaju. Na tomto úseku budú vybudované aj dve odpočívadlá, už mimo zastavaného územia, v blízkosti x-bionicu. Súčasťou projektu sú aj dve prekryté cyklogaráže pri ZŠ Mateja Bela a autobusovej stanici. Od hlavnej trasy Négyeseki-Pomlé budú vyznačené vodorovným značením dve ďalšie trasy cyklocesty, a to smerom k autobusovej stanici a k talianskemu priemyselnému parku. Na celej trase budú vybudované 3 odpočívadlá. Tretie bude menší prestrešený drevený pavilón v Pomlé, pri rohu starého futbalového ihriska.

Ostaňme pri úseky Négyeseki. Nemáte obavy, že budú cyklotrasu využívať aj motoristi? Máte v pláne postaviť tu závoru?

Pokiaľ viem, projekt neobsahuje žiadne závory. Kvôli kompletnému obrazu o situácii uvádzam, že v časti Négyeseki, smerom k mestu bolo postavených a je vo výstavbe niekoľko rodinných domov aj napriek tomu, že je táto časť mesta územným plánom definovaná ako záhradkárska oblasť. V areáli niekdajšieho družstva sa naviac nachádza menší skladový areál, ktorý je prístupný len touto cestou. Jeho majiteľ bol zo zákona účastníkom stavebného konania a po viacerých odvolaniach dosiahol, aby jeho nákladné autá dostali právo príjazdu navrhovanou cyklotrasou. Preto budú základy cyklocesty na tomto úseku posilnené. Vozidlá vychádzajúce z dvora kotolne na Morušovej ulici taktiež budú križovať cyklocestu, ale to je dané jej projektovým riešením a trasovaním. Žiaľ, so všetkými týmito rušivými faktormi sa budeme musieť zmieriť.

Aký bude osud Morušovej ulice?

Po zoznámení sa s projektom som bol veľmi prekvapený a upozornil som na to aj vedenie mesta, že obnova Morušovej ulice v úseku medzi Záhradníckou a premostením suchého kanála nie je súčasťou projektu. Cyklotrasa je totiž vedená v páse zelene popri existujúcej ceste s narušeným asfaltovým kobercom. Ak chceme obnoviť túto trasu Morušovej ulice, musíme na to nájsť zdroje v mestskom rozpočte.

Pozrime sa na environmentálne aspekty: koľko stromov bude treba vyrúbať počas výstavby cyklotrasy?
Na tomto mieste chcem konštatovať, že v plnej miere súhlasím s tými, ktorí majú obavy a vyjadrujú nesúhlas ak ide o výrub stromov. Aj kvôli klimatickým zmenám musíme akýkoľvek výrub dvakrát zvážiť. Podľa môjho názoru toto hľadisko nebolo pri navrhovaní cyklotrasy v dostatočnej miere zohľadnené. Dnes už z nedávno pripraveného a mimoriadne dôkladného dendrologického prieskumu vieme, že bude potrebné v úseku Négyeseki vyrúbať 9, na Morušovej ulici o 8, v úseku medzi Záhradníckou ulicou a ZŠ M. Bela o 26 a za autobusovou stanicou o 3 väčších stromov.

Nakoľko sa dá zohľadniť fakt, že na niektorých úsekoch, napr. na ceste Négyeseki sú existujúce cesty?

V úseku Négyeseki, možno kvôli vtedy chýbajúcemu zameraniu stromov nebolo z projektovej dokumentácie možné zistiť presné údaje ohľadom výrubov. Čo je však po geodetickom vytýčení z 3. marca jasné už teraz, že poloha pôvodnej cesty Négyeseki sa vo viacerých bodoch odchyľuje od hraníc mestských pozemkov, ktoré sú pre výstavbu záväzné. Úzky mestský pozemok, ktorý je pre výstavbu k dispozícii zachádza niekde menej, inde viac do vetrolamu na pravej strane. Deň po vytýčení trasy sme spolu so zástupcami okresného úradu, Štátnej ochrany prírody a mestského úradu na miestnom šetrení prebrali, ako by sme mohli drobnými zmenami zachrániť čo najviac stromov alebo aspoň vytvoriť čo najväčší priestor pre náhradnú výsadbu. Síce z 9 stromov s veľkým obvodom kmeňa, ktoré boli označené na výrub je podľa dendrologického prieskumu väčšina do takmer 60% poškodených, popri nich bude potrebné vyrúbať aj množstvo menších stromov a náletov. Ani mňa to neteší, ale ako som spomínal, snažili sme sa o minimalizáciu výrubu a povinná náhradná výsadba nám pomôže túto environmentálnu škodu vykompenzovať.

Už sa vie, koľko stromov vysadí samospráva na v rámci náhradnej výsadby?

Ešte nie je k dispozícii presný údaj, ale Štátna ochrana prírody už pripravuje podrobný plán náhradnej výsadby, ktorý to bude presne definovať. Zhruba platí, že namiesto každého vyrúbaného stromu budú vysadené jeden a pol až dva stromy.

V čom vidíte prínos cyklotrasy pre Šamorín?

Tento projekt je výsledkom šesťročnej prípravnej práce, ktorú dozoroval odbor dopravy a výstavby mestského úradu. Ide o prvý projekt v Šamoríne, ktorí vytvorí väčšiu, súvislú infraštruktúru pre cyklodopravu. Verím, že realizácia tohto komplexného konceptu spolu s realizáciou rozsiahlej náhradnej výsadby vykompenzuje škody spôsobené výrubmi.

CSABA OROSZ: VÝSTAVBOU CYKLOTRASY SA SPLNÍ NÁŠ DÁVNY PLÁN

V súvislosti s výstavbou cyklotrasy Čilistov-Kvetoslavov, úseku Négyeseki – Pomlé uviedol Csaba Orosz prezradil, že projektovanie trasy začalo už v roku 2015 a nápad vznikol na základe požiadaviek pochádzajúcich ešte z polovice 90-tych rokov.

„Výstavba cyklotrasy bola témou niekoľkých volebných období a plán sa až teraz stane skutočnosťou – informuje. – Požiadavky na výstavbu cyklotrasy tu boli už pred 25 rokmi, projektovanie sa začalo až v roku 2015. Kvôli výstavbe budú nutné aj výruby, čo je pre všetkých z nás citlivou témou. Musíme však zohľadniť aj to, že od vytýčenia trasy pred 6 rokmi sa aj rastlinstvo určitým spôsobom vyvíjalo. Snažili sme sa projekt modifikovať tak, aby sme do prírody zasahovali čo najmenej, no budeme musieť vyrúbať 5-6 veľkých stromov. Zvyšné rastlinstvo v čase projektovania ešte väčšinou ani nespadalo do kategórie stromov. Na dotknutom území bol vykonaný detailný dendrologický prieskum, ktorý určil, že za vyrúbané stromy bude treba realizovať náhradnú výsadbu v hodnote zhruba 30-tisíc eur. Túto podmienku samozrejme dodržíme. Stále si myslím, že naše mesto patrí medzi tie najzelenšie na Žitnom ostrove a môžem každého ubezpečiť, že vedenie mesta sa k otázke životného prostredia stavia veľmi zodpovedne. Dôkazom toho sú naše projekty a investície, ktoré sú zamerané na udržateľnosť, myslím tým okrem iného aj výsadbu stromov na iných lokalitách mesta. Pre nás je naďalej prioritou, aby zostal Šamorín príjemným, zeleným mestom” – vysvetľuje Csaba Orosz.
K celkovému obrazu patrí aj to, že potreba obnovy cesty Négyeseki, hojne využívanej chodcami a cyklistami nie je žiadnou novinkou. Podľa primátora výstavba cyklotrasy ponúka uspokojujúce riešenie.

Copyright © 2024 Šamorínčan