nedeľa, 21. júl. 2024
Pozývame vás na DIGITALSKILLS: online konferencia projektu KIDSAFEDU

Pozývame vás na DIGITALSKILLS: online konferencia projektu KIDSAFEDU

20.5.2021, 13:50
OZ FutuReg

Projekt KIDSAFEDU (SKHU/WETA/1901/4.1/317) s podporou Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko hľadá cezhraničné riešenia chrániace deti pred nebezpečenstvami kyberšikany a vzdelávania v oblasti digitálnej gramotnosti pomocou online hackathon konferencie dňa 26. mája 2021.

Hlavný organizátor OZ FutuReg projektu a administrátor webu www.kidsafedu.eu a konferencia hľadá odpovede na uvedené otázky: Ako zabezpečiť bezpečnosť detí online v cezhraničnom priestore? Ako spolupracovať v cezhraničnom priestore? Aké sú inštitucionálne možnosti spolupráce medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami na Slovensku a Maďarsku.  Ako postupovať bezpečne  v online vzdelávaní po koronakríze ?

Na programe podujatia je predstavenie Fondu malých projektov RDV EGTC,  predstavenie odborných partnerov, účastníkov konferencie, krátke predstavenie projektu KIDSAFEDU a cieľov konferencie DIGITALSKILLS.  Na odbornej konferencii sa zúčastnia odborníci slovenských neziskových organizácií v téme, ako napr. Nadácia pre deti Slovenska s témou Participácia detí a mladých ľudí v/na online bezpečnosti alebo n.o. Linka Detskej Istoty:Tatiana Ivanič, predsedníčka LDI n.o. Bude aj online káva. Dostaneme odpovede  na otázky, prečo je dôležitá smernica pre ochranu detí a ako využívať online priestor na vedomosti o prípadoch a podporné aktivity. Predstaví sa o.z Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka a Linky detskej dôvery v prednáške Soni Lovašovej z OZ L(i)enka. Uskutoční sa tiež prezentácia projektu n. o. Tandem pod názvom STOP BULLY - NO BULLYING. Maďarský partner projektu Hintalovon bude hovoriť o Cyberbullyingu a kyberšikane v Maďarsku, ako aj o  fungovaní online poradni www.yelon.hu a  o  budovaní online odolnosti prostredníctvom  prednášky Andrey Cox z DigIQ.

Popoludní je na programe DIGI-hackathonu, pri ktorom sa  odborníci z rôznych profesií spoja v záujme  jedného cieľa. Práca v skupinách DIGITALSKILLS –  by mala pomocou facilitátorov priniesť riešenia v uvedených problémoch  aj v rámci cezhraničnej spolupráce. Zadanie hackatonu  bude prezentované v slovenskom  aj v maďarskom jazyku.

Projekt má za cieľ vytvoriť cezhraničný koncept, ktorého výstupmi budú:  tréning trénerov, besedy pre verejnosť, vypracovanie prieskumu a výskumu a  upútanie pozornosti na prebiehajúcu kampaň KIDSAFEDU online. Ďalšími krokmi budú príprava a vzdelávanie   pedagógov, rodičov a blogy  dostupné aj pre deti  na webovej stránke www.kidsafedu.eu. Odborné prednášky konferencie budú dostupné pre riešiteľov hackathonu na platforme www.digitalskills.kidsafedu.eu
Do riešenia hackathonu sa môžu zapojiť zástupcovia škôl, tréneri, učitelia,  rodičia a ďalšie osoby,  ktoré aktívne spolupracujú s deťmi. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať zaslaním e-mailu na adresu oz [at] futureg.sk alebo na online registračnom formulári.
Cieľom DIGITALSKILLS hackathonu je posilnenie intenzity cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce v oblasti digitálneho vzdelávania detí. Veríme, že  riešenie digitálnych problémov s IT metódami bude úspešné. Heslom KIDSAFEDU naďalej zostáva slogan: „Chránime a vzdelávame.“

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.  Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte: Lívia Bott Domonkos, predsedníčka, štatutárna zástupkyňa  OZ FutuReg   E-mail: bottlivi [at] gmail.com Telefónne číslo: 00421 917 737076 Webová stránka: www.futureg.sk

Pozývame vás na DIGITALSKILLS: online konferencia projektu KIDSAFEDU
Pozývame vás na DIGITALSKILLS: online konferencia projektu KIDSAFEDU
Pozývame vás na DIGITALSKILLS: online konferencia projektu KIDSAFEDU
Copyright © 2024 Šamorínčan