piatok, 1. mar. 2024

Pozvánka na vernisáž v synagóge

6.9.2018, 07:13
Oznam

Šamorínska galéria At Home Gallery pozýva Vás a Vašich priateľov na vernisáž výstavy Endless Bio autora Andreja Haršányho. Kurátorom výstavy je Filip Krutek a hudobným hosťom večera Jana Andevská.

Vernisáž sa uskutoční v sobotu 8. septembra 2018 od 18.00 hodiny. Výstava potrvá do 28. septembra.

Východiskovým bodom ideového rámca výstavy Endless Bio je reflexia problematiky vzťahov subjekt - príroda - ekonómia. Percepcia prírody človekom založená výsostne na ekonomických ukazovateľoch, čoho dôsledkom je jej systematické ničenie, znečisťovanie, drancovanie, skultúrňovanie, či budovanie. Rovnako ako aj snaha premeniť na zisk obnoviteľné zdroje. Do centra pozornosti sa tak dostáva človek, ktorý je hlavnou postavou v príbehu o pomalom vymaňovaní sa z prírody a postupnom procese utvárania subjektu. Človek tak vytvoril pokračovanie veľkého rozprávania o pokroku s predponou bio ( v zmysle koncepcie tzv. Metanarácie od francúzskeho filozofa Jean-François Lyotarda ). Ambíciou výstavy je prispieť a pokračovať v polemike, či predpona bio je dostačujúca na zavádzanie a okrášľovanie.

Vystavené diela vychádzajú zo snahy výtvarne reflektovať uvedenú problematiku. Pre autora je kľúčový výber materiálu.  Materiál, ktorý je autentický / prírodný a nie sú narušené jeho pôvodné haptické vlastnosti. Vytvorený prírodou, iba jemnými zásahmi dotvorený rukou autora, ktorý dodatočne hľadá a nachádza v organických formách zrkadlenie fragmentov ľudskej figúry.

Andrej Haršány (1984) žije a tvorí v obci Borová pri Trnave.

štúdium

2005-2008 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Masmediálna komunikácia ,titul Bc.
2006-2012 VŠVU, Katedra intermédií a multimédií,
ateliér priestorových komunikácií, doc. A. Čierny
2004-2006 príprava pod vedením akad. soch. A. Rudavského
2009 zahraničná stáž na University of Plymouth, Anglicko

Výstavy: 
DATA BODY, 2010, samostatná výstava, kurátor M. Zajac, Klub3, GJK Trnava
FADE IN, 2011, PF01 Gallery, Bratislava, kurátor A. Čierny
2012 inštalácia figúr na most SNP
Rozmanitosť nutná/ VŠVU Model 2014, SNG, kurátorky L. Gregorová-Stachová, V. Kleinová, A. Tamásová
PechaKucha night, Trnava, 2014, Synagóga- centrum súčasného umenia
BAGL, Postbahnhof, Berlín, 2015
Walking, samostatná výstava, Synagoga-centrum súčasného umenia Trnava, kurátor, R. Popelár, 2016
Koelner Liste, Kolín nad Rýnom, 2017
Bienále plastiky malého formátu, Trnava, Pezinok, Bratislava, Wroclaw, kurátor R. Popelár, 2017

vystava

Copyright © 2024 Šamorínčan