štvrtok, 25. júl. 2024
Pozvánka na dnešné mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Šamorín

Pozvánka na dnešné mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Šamorín

15.6.2021, 08:18
www.samorin.sk

Dnes 15. júna 2021 (utorok) sa uskutoční mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v zasadačke MsÚ. Jediným bodom programu je prerokovanie a schválenie projektu s názvom „Obnova športového areálu pri ZŠ Mátyása Korvína“.

V Návrhu na schválenie projektu sa okrem iného uvádza: „ Zámerom projektu je ponúknuť deťom a mládeži mesta širokú škálu športových aktivít nie len na hodinách telocviku ale aj v ich voľnom, mimoškolskom čase“.

Projekt ráta z obnovením atletickej dráhy, priestoru pre skok do diaľky a vrhu guľou. Celkové náklady na realizáciu sú vo výške 152 444 euro. Mesto požiada o dotáciu Fondu na podporu športu, kde očakáva dotáciu vo výške 75 000 euro, čo predstavuje 49,20 % nákladov z rozpočtu. Ostatné chce zafinancovať z vlastných zdrojov.
Projekt by mal byť realizovaný do 30. 06. 2022.

Návrh na schválenie projektu: https://www.samorincan.sk/sites/default/files/uploads/imce/N%C3%A1vrh-na-schv%C3%A1lenie-projetku.pdf
 

Copyright © 2024 Šamorínčan