štvrtok, 18. apr. 2024
Pozvánka na dnešné mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka na dnešné mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

15.7.2021, 08:00
www.samorin.sk

Pozývame vás na dnešné mimoriadne  zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční o 16.30 hod. v zasadačke MsÚ Šamorín.

 

Program:

1)  Otvorenie
2)  Informácia – Príkaz primátora č. 8/2021 na vykonanie I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021
3)  Návrh na schválenie navýšenia základného imania spoločnosti MPBH Šamorín, s. r. o.
4)  Návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2021
5)  Informácia – Zámer na zriadenie Spojenej školy so sídlom Slnečná 2, 931 01 Šamorín
6)  Záver

Copyright © 2024 Šamorínčan