pondelok, 27. máj. 2024
Pozvánka na diskusiu: Pomoc seniorom

Pozvánka na diskusiu: Pomoc seniorom

6.9.2022, 16:13
Mestská knižnica

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na diskusiu s Ľubicou Gálisovou, prezidentkou Fóra pre pomoc starším, dňa 14. septembra 2022 o 17:00 hod. v Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho/Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár.

Prezidentka Fóra vystupuje predovšetkým ako odborný poradca v rámci bezplatnej celoslovenskej telefonickej linky SENIOR LINKA 0800 172 500 a Poradenského centra Fóra, kde poskytuje poradenstvo a pomoc starším v rizikových situáciách. Má znalosti z práce organizácie poskytujúcich služby doma i v zahraničí, spolupracuje s rôznymi organizáciami na Slovensku.

Moderuje: Marta Galbáčová.

Copyright © 2024 Šamorínčan