nedeľa, 14. apr. 2024
Pozvánka na Deň Mesta Šamorín a odovzdávanie ocenení

Pozvánka na Deň Mesta Šamorín a odovzdávanie ocenení

22.4.2022, 11:00
www.samorin.sk

Tohtoročné slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, počas ktorého budú laureátom odovzdané aj ocenenie Mesta Šamorín, sa uskutoční 8. mája 2022 o 16.00 h v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska.

Tento rok budú mestské ocenenia udelené týmto osobám:
Cena Primátora mesta: Erich Procházka
Pro Cultura: Mihály Szamák
Pro Humana: Ján Hevera
Pro Honoris: Tibor Linka
Pro Civis: József Ürge
Pro Futura: Erika Domsitzová
Pro Urbe: profesor Pavel Élesztős a Zmiešaný zbor Híd

Na podujatí je každý vítaný.

Copyright © 2024 Šamorínčan