pondelok, 20. máj. 2024
Pozor, terminy zápisu do materských a základných škôl

Pozor, terminy zápisu do materských a základných škôl

2.4.2020, 08:46
Oznam mesta

Prehľad nových termínov a podmienok pre jednotlivé typy vzdelávacích inštitúcií.

 

Materské školy
Zápis sa uskutoční od 11. do 15. mája 2020 bez osobnej prítomnosti detí a netreba predložiť ani potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Ak do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
Ďalšie informácie zverejníme na webovej stránke mesta v dostatočnom časovom predstihu.

Základné školy
Zápis do základných škôl prebehne od 15. do 18. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí. Do školy sa zapisujú deti, ktoré k 31. augustu 2020 dovŕšia šiesty rok veku a deti, resp. deti, ktoré vlani dostali odklad. Zápisy organizujú jednotlivé školy, ktoré na svojich internetových stránkach zverejnia aj bližšie informácie.

Základná umelecká škola
V zmysle rozhodnutia ministra školstva sa prijímacie skúšky uskutočnia do troch kalendárnych týždňov po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Centrum voľného času
Informácie o prihlásení detí do záujmových krúžkov budú zverejnené neskôr.

Copyright © 2024 Šamorínčan