piatok, 24. máj. 2024
odvoz odpadu

Pozor, počas sviatkov sa mení termín vývozu komunálneho odpadu!

21.12.2020, 14:30
www.samorin.sk

Oznamujeme našim obyvateľom, že vývoz komunálneho odpadu bude v nasledovných uliciach a mestských častiach namiesto 25. decembra vykonaný v náhradnom termíne, 24. decembra 2020:

Dunajská ulica, Gazdovský rad, Gútorská cesta, Hlavná ulica, Jazdecká ulica, Javorová ulica, Kasárenská ulica, Kláštorná ulica, Mestský majer, Morušová ulica, Pažitná ulica, ulica Pod záhradami, Rybárska ulica, Strelecká ulica, Vŕbová ulica, Záhradnícka ulica, Bučuháza, Kráľovianky a Šámot.

Z týchto ulíc bude namiesto 1. januára 2021 odpad odvezený už 31. decembra 2020:

Cintorínska ulica, Čilistovská cesta, Dúhová ulica, Jabloňová ulica, Jasná ulica, Hrnčiarska ulica, Hviezdna ulica, Kováčska ulica, Krátka ulica, Labutia ulica, Lipová ulica, Malá ulica, ulica Pri hrádzi, Ružová ulica, Slnečná ulica, Šamorínska cesta, Tichá ulica, Topoľová ulica, ulica Márie, Úzka ulica, Veterná ulica, ulica Vodárenská – stará časť a Zelená ulica.

V ostatných uliciach termíny vývozov zostávajú nezmenené.
Ďakujeme za porozumenie.

Copyright © 2024 Šamorínčan