nedeľa, 21. apr. 2024
autobus čilistov

POZOR: Od pondelka nepremáva autobusová linka medzi Čilistovom a železničnou stanicou v Kvetoslavove

29.5.2020, 04:29
Oznam

Ak ste sa potrebovali dostať  na železničnú stanicu do Kvetoslavova, mohli ste využiť autobusovú linku z Čilistova, ktorá bola pôvodne financovaná Trnavským samosprávnym krajom, mestom Šamorín a športovým a voľnočasovým rezortom x-bionic® sphere. Neskôr x-bionic® sphere odstúpil od spolufinancovania linky. Prevádzka tejto linky sa končí 31.5.2020.

Táto linka patrí k prvým "obetiam" zníženého príjmu podielových daní zapríčinený pandémiou COVID-19.

Stanovisko mesta:

Prevádzku autobusovej linky premávajúcou medzi Čilistovom a železničnou stanicou v Kvetoslavove v zmysle dohody vedenia trnavskej župy a mesta Šamorín 31. mája ukončia. Jedným z dôvodov vyradenia linky je očakávané zníženie rozpočtu mesta v dôsledku výpadku časti príjmov z podielových daní, čo v prípade Šamorína predstavuje okolo 1,6 mil. eur na tento rok. Autobusová linka začala premávať v máji roku 2015, na jej financovaní sa spolupodieľal Trnavský samosprávny kraj, mesto Šamorín a športový a voľnočasový rezort x-bionic® sphere. Spočiatku premávala 25-krát denne, ale počet spojov bol pre nízku vyťaženosť zredukovaný na 19. Neskôr x-bionic® sphere odstúpil od spolufinancovania linky, odvtedy dve tretiny nákladov hradila samospráva nášho mesta, tretinu VÚC Trnava. V prípade Šamorína to činilo vyše 20 tis. eur ročne. Dôvodom zrušenia linky č. 201 429, prevádzkovanej spoločnosťou SAD Dunajská Streda, a.s. je jej nízka vyťaženosť a výpadok časti príjmov z podielových daní zapríčinený pandémiou COVID-19.

Copyright © 2024 Šamorínčan