streda, 24. júl. 2024
olej

Použitý olej už môžete odovzdať aj na zbernom dvore

8.10.2020, 15:10
www.samorin.sk

Obyvatelia Slovenska vyprodukujú ročne desaťtisíce ton použitého kuchynského oleja. Len malá časť tohto množstva sa recykluje, zvyšok sa vyleje do kanalizácie. Pri vylievaní oleja do kanalizácie dochádza k zanášaniu potrubí – od najmenších bytových potrubí, až po veľké mestské kanalizácie. Dochádza k upchávaniu potrubia, kde náklady na opravu môžu dosahovať stovky až tisíce eur. Navyše je odpad lákadlom pre hlodavce a zvyšuje sa ich výskyt v kanalizácii. Tenká olejová vrstva vznášajúca sa na hladine vodných tokov a jazier zabraňuje prekysličovaniu vody, čím spôsobuje úhyn živočíchov. Jediná kvapka oleja je schopná znečistiť až 1000 litrov vody.

Podľa zákona o odpadoch, platným od 1. januára 2016, je každá obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie zberu jedlých olejov a tukov z domácností. V Šamoríne môžete použitý kuchynský olej odovzdať na mestských zberných dvoroch na Rybárskej ulici a v Mliečne. Olej je možné doma zbierať do vlastných plastových fliaš, ktoré stačí po naplnení hodiť do nádoby na to určenej. Použitý kuchynský olej spracuje chemický priemysel, spravidla poslúži ako prísada pri výrobe biozložky motorových palív.
Mestské zberné dvory sú otvorené od pondelka do piatka denne od 7.30 do 19.00 hod., v sobotu od 8.00 do 19.00 hod. Použitý motorový olej alebo iné priemyselné oleje a mazivá nepreberajú.

Copyright © 2024 Šamorínčan