nedeľa, 26. máj. 2024
IMG_5767

Poslanci schválili návrh rozpočtu a vymenovali nového riaditeľa MPBH

6.2.2020, 20:01
Slávka Gáborová

Dnes popoludní sa vo veľkej sále mestského kultúrneho strediska uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pokojné rokovanie a hlasovanie zažilo mierny rozruch len v prípade potvrdenia nového šéfa mestského bytového podniku vo funkcii.

Poslanci začali zasadnutie kontrolou plnenia uznesení a následne sa zaoberali správu hlavného kontrolóra mesta k návrhu viacročného programového rozpočtu na roky 2020 až 2020.

Správa uvádza: „Silnou stránkou navrhovaného rozpočtu je udržanie prebytku bežného rozpočtu vo výške 590 086 € a pokles úverovej zadlženosti mesta o 316 985 eur... Vo výdavkovej časti nie sú plánované zdroje na financovanie investičných potrieb MBBH Šamorín. Tieto neistoty a potreby počas roka 2020, podľa môjho názoru, bude možné riešiť prijatými rozpočtovými opatreniami,“ uviedol hlavný kontrolór Ján Lelkes.

Poslanci správu schválili a následne pristúpili k návrhu samotného rozpočtu. Ten uviedol Imrich Tóth, poslanec a šéf mestskej komisie finančnej a správy majetku mesta. Poukázal nato, že štát presúva na samosprávu viac a viac kompetencií avšak bez finančného krytia. Napriek tomu Šamorín pokračuje v dobrom zvyku tvorby vyrovnaného rozpočtu a šetrenia. Samotný rozpočet je plánovaný vo výške 16 536 108 eur.

Primátor Csaba Orosz poďakoval všetkým, ktorý sa na príprave rozpočtu podieľali. Podľa neho je reálny. Za najväčšie investičné akcie mesta označil rekonštrukciu historickej budovy Koruny a dokončenie nového pavilónu v zariadení pre seniorov Ambrózia.

Plénum návrh rozpočtu schválilo, len nezávislý poslanec Roland Kovács sa zdržal hlasovania.

Potom poslanci schválili ďalší návrh – financovanie školských zariadení. Ten už počíta s tým, že od 1. septembra začne v našom meste fungovať nová cirkevná škôlka. Poslanci hlasovali za, nezávislý poslanec Roland Kovács sa opäť zdržal.

Poslanci dnes volili aj nového člena komisie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu. Ildikó Rusnáková sa svojho členstva vzdala a poslanci jednohlasne schválili jej náhradu Moniku Longhino.

Po tomto hlasovaní sa pristúpilo k potvrdeniu Alexandra Kürthya vo funkcii riaditeľa Mestského podniku bytového hospodárstva Šamorín.

Najskôr sa však poslanec Roland Kovács opýtal na dôvody odvolanie predchádzajúceho riaditeľa Borisa Rozmuša. ,,Príčinou bola dlhodobá nespokojnosť s jeho prácou a tak sme sa rozhodli, že ho odvoláme,“ uviedol k tomu primátor Orosz. Za vymenovanie Kürthya hlasovalo 15 poslancov, traja boli proti.

IMG_5773

Alexander Kürthy poďakoval poslancom za dôveru.

V bode Podnety občanov vystúpil Martin Polovka, ktorý sa už po druhýkrát neúspešne zúčastnil výberového konania na funkciu riaditeľa MBPH. Podľa neho výberové konanie neprebehlo v súlade so zákonom a podal v tejto veci podnet.

Poslanci potom ešte súhlasili s priamou ponukou Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) na odkúpenie siedmich parciel v katastri mesta. ,,Po dlhej dobe sme sa konečne dohodli, dlhé roky sme o odkúpenie žiadali, pozemky sú pre mesto strategicky dôležité,“ zdôvodnil primátor Orosz. Mesto za ne zaplatí 146 000 eur bez DPH

Mesto zároveň dostalo od ŽSR ponuku na účasť v elektronickej aukcie na pozemky na Pomlejskej. Sú za záhradami a vedie cez ne zbytok železničnej trate. Podľa mesta je ponuka nevýhodná a tieto pozemky nie sú až tak významné.

Copyright © 2024 Šamorínčan