streda, 29. máj. 2024
Poslanci odsúhlasili tohtoročný rozpočet mesta

Poslanci odsúhlasili tohtoročný rozpočet mesta

14.2.2022, 13:14
www.samorin.sk

Počas svojho rokovania poslanci mestského zastupiteľstva poslanci odsúhlasili tohtoročný rozpočet mesta. Šamorín tento rok hospodári s 17 849 104 eurami. Rozpočet na rok 2022 je výsledkom dlhých rokovaní, na ktorých si každá komisia mohla uplatniť svoje priority. Prioritou bolo zabezpečiť prevádzku vzdelávacích inštitúcií a sociálnej podpornej siete pre seniorov a odkázaných, preto sú do tejto oblasti alokované vyššie prevádzkové náklady.

Bežné výdavky rozpočtu dosahujú približne 15,3 milióna eur, z toho zabezpečenie každodenného chodu výchovno-vzdelávacích inštitúcií okolo 8,3 milióna. Rozpočet počíta s podporou miestnych kultúrnych organizácií a dobrovoľného hasičského zboru na úrovni z minulého roka, kým sumu na podporu športových klubov navyšuje o 5 tisíc eur, teda na 120 tisíc eur. Rámec vlaňajšej novinky, participatívneho rozpočtu ostáva nemenný v sume 15-tisíc eur, i keď sa pripúšťa jeho prípadné zvýšenie, ak by od občanov prišli mimoriadne kvalitné projekty.

Investície plánované na tento rok sú zamerané na zvýšenie kvality mestského prostredia. K prioritám patrí predovšetkým rekonštrukcia a výstavba ciest, chodníkov a parkovísk vo vyčlenenej sume takmer milión eur. Do jesene bude obnovená vozovka na Vodárenskej, Rybárskej a Astrovej ulici, v dolnej časti Gazdovského radu a na ceste popri autobusovej stanici. Na Kováčskej ulici vybudujú chodník a na Krížnej, Poľnej, na Prvej ulici v Mliečne a tiež na Gazdovskom rade budú obnovené  ďalšie chodníky. Na jeseň sa môže rozbehnúť aj modernizácia klubu dôchodcov, s dobrou šancou môže byť tento rok aj ukončená. Projektu mládežníckeho parku v priestore pri parkovisku supermarketu Billa sa podarilo dostať z mŕtveho bodu, vypracovanie projektovej dokumentácie, pripomienkovanie a povoľovanie napreduje podľa plánu. Nakoľko stromy, ktoré bránia výstavbe a choré stromy možno vyrúbať len mimo vegetačného obdobia, projekt mládežníckeho parku bude možné realizovať najskôr v nasledujúcom období.

Rozpočet na rok 2022 počíta aj s grantovými príjmami. Z grantu by tento rok mohla byť realizovaná celková obnova atletického ihriska Základnej školy M. Korvína a vytvorenie bežeckej dráhy s tartanovým povrchom. Druhým nemenej dôležitým projektom je výmena potrubí diaľkového vykurovania na Dunajskej ulici, kde sa mesto uchádza o grant spoločne so správcom bytov MPBH Šamorín, s.r.o. V rozpočte sú vlastné zdroje potrebné do týchto projektov už vyčlenené. Z menších projektov stoja za zmienku výmena umelého trávnika na športovom ihrisku pri Základnej škole Mateja Bela, vytvorenie ďalších detských ihrísk, cykloparkovísk a úschovní pre bicykle.

Tohtoročný rozpočet, ktorý bol mestským zastupiteľstvom jednohlasne schválený, môžeme považovať za dynamický a ambiciózny, zameraný na rast a rozvoj mesta.

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 14. apríla 2022.

Copyright © 2024 Šamorínčan