sobota, 20. júl. 2024
Pomáhame pomáhať

Pomáhame pomáhať

6.12.2021, 08:06
HASOŠ, Soňa Zakariásová

„... lebo som bol hladný a dali sme mi jesť... čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili...“  MT 25, 35-50

Ulica nie je domov. Aj Súkromná hotelová akadémia a Súkromná SOŠ SD Jednota v Šamoríne sa v tomto náročnom predvianočnom období, keď prituhuje nielen teplota, ale aj lockdown, rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa už nemajú na koho obrátiť.  Vybrali sme si neziskovú organizáciu Depaul Slovensko poskytujúcu pomoc ľuďom bez domova.

Depaul Slovensko je súčasťou medzinárodnej skupiny Depaul International, ktorá okrem Slovenska pomáha ľuďom bez domova aj v Anglicku, Írsku, USA, na Ukrajine a vo Francúzsku. Na Slovensku pôsobí od roku 2006. Začínali ako skupinka dobrovoľníkov v opustenom sklade na konci Bratislavy. Dnes majú šesť zariadení s vyše štyridsiatimi zamestnancami, desiatkami dobrovoľníkov. Denne pomáhajú viac ako 350 ľuďom v núdzi, ktorým sú k dispozícii priamo v teréne, ošetrovni, v útulkoch pre ťažko chorých, ale i v najväčšej nízkoprahovej nocľahárni v strednej Európe.

S prípravami na návštevu Nocľahárne a Útulku sv. Vincenta de Paul sme začali už niekoľko dní vopred. Čo nás potešilo, bola ochota našich žiakov. Keď sa dozvedeli o možnosti zapojiť sa do charitatívnej akcie, bez ohľadu na to, že museli obetovať svoj voľný čas a ráno si privstať, nadšene súhlasili. 

Vo štvrtok ráno rozvoniavala celá škola napečenými dobrotami. Do zariadenia sme odniesli niekoľko kartónov smotanovo-slaninových osúchov, oškvarkových a syrových pagáčov a cup cake.  

Toto charitatívne podujatie má aj svoj výchovný rozmer. Ukázať žiakom, že škola nie je len o vyučovaní, ale aj o podaní pomocnej ruky tým, ktorí to najviac potrebujú. Odmenou je dobrý pocit z nezištnej pomoci druhým. 
 

Copyright © 2024 Šamorínčan