sobota, 20. júl. 2024
Poľovnícka organizácia Šamorín bola ocenená za výsadbu stromov okolo mesta

Poľovnícka organizácia Šamorín bola ocenená za výsadbu stromov okolo mesta

1.10.2021, 07:39
TTSK
ilustr.obrázok

Trnavská župa každoročne oceňuje najlepšie aktivity zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia, ako aj na zvyšovanie povedomia o ekologicky udržateľnom spôsobe života. Hodnotiaca komisia vyberala spomedzi 19 projektov v dvoch kategóriách.

„Aj súťaž Ekologický čin roka je príkladom toho, ako spolu tvoríme zelený kraj. O zdravé životné prostredie sa pričiňujú aj dobrovoľníci, žiaci alebo aktivisti. Do jubilejného desiateho ročníka súťaže sa prihlásilo takmer 20 zaujímavých projektov a inšpiratívnych aktivít. Želám si, aby motivovali ďalších obyvateľov Trnavského kraja a klimatickej zmene sme čelili spoločne,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

V prvej kategórií súťažili občianske združenia, obce a dobrovoľníci. Spomedzi 14 prihlásených subjektov zvíťazil Klub slovenských turistov Tesla Piešťany s projektom obnovy studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci. Komisia udelila dve druhé miesta dobrovoľníkom z Trnavy a Senice. V prvej trojke figuruje aj Poľovnícka organizácia Šamorín za výsadbu stromov okolo mesta. Súčasťou ocenenie je finančná odmena 1.200, 800, respektíve 500 eur.

Druhá kategória bola určená pre materské, základné a stredné školy. Vedúca Oddelenia územného plánovania a životného prostredia Úradu TTSK Alena Tajcnerová uviedla, že „ocenených bolo všetkých päť prihlásených škôl. Mimoriadnu cenu získala Stredná odborná škola technická v Dunajskej Strede za vyčistenie a úpravu príjazdovej cesty ku škole. Teší nás, že k takýmto aktivitám školy vedú deti už od útleho veku. Mnohí mladí ľudia menia svoj životný štýl a návyky. Tým nám všetkým idú príkladom v presadzovaní zodpovednejšieho prístupu k našej planéte.“

Okrem dunajskostredskej strednej školy cenu dostala Obchodná akadémia Veľký Meder za osvetovú činnosť študentov v rámci projektu „Každý z nás môže urobiť niečo pre udržateľnosť“. Ocenenie si prevzali aj materská škola v Kočíne, kde deti pomáhajú prírode na školskom dvore, a podobne aj Materská škola Hollého Hlohovec, kde začali s pestovaním rastlín v škôlkarskej záhrade. Za „Ekoaktivity“ získala cenu Základná škola s materskou školou Vančurova v Trnave.

Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj každoročne od roku 2010. Odvtedy sa do súťaže zapojilo niekoľko desiatok subjektov, vďaka aktivitám ktorých sa zlepšila kvalita životného prostredia po celom kraji.

Ocenený projekt:

Projekt: „Výsadba stromov okolo Šamorína“ – Poľovnícka organizácia Šamorín

Šamorínska poľovnícka organizácia má za svoje hlavné úlohy aj ochranu životného prostredia, chrániť naše prostredie, dbať na jeho čistotu ako aj výsadbu novej zelene a obnovu  alejí – stromoradí. Členovia každý rok vysadia do vetrolamov v okolí mesta stovky sadeníc stromov. V roku 2020 sa brigáda  uskutočnila ešte začiatkom apríla – bolo vysadených približne 260 sadeníc predovšetkým javorov horských vo vetrolame za parkom Pomlé, pri Šámote a v okolí horárne v lese Berek.

Zabezpečili aj ochranu sadeníc proti divej zveri a polievanie počas suchej jari, vďaka čomu sa väčšina sadeníc úspešne ujala. Ďalších sto sadeníc vysadili členovia streleckého klubu v okolí novej strelnice v Šamoríne. V týchto aktivitách mienia poľovníci pokračovať. Vysádzania sa zúčastnilo 35 ľudí. Dobrovoľníci následne zabezpečovali aj starostlivosť o vysadené stromy. Samospráva mesta pozitívne privítala činnosť organizácie a do výsadby sa aktívne zapojila.

Copyright © 2024 Šamorínčan