piatok, 24. máj. 2024
Pokutu za nesprávne parkovanie vám môže dať aj obec

Pokutu za nesprávne parkovanie vám môže dať aj obec

5.5.2021, 07:26
Oznam

Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor.

Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur.

Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu, stačí,  že uhradí dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur.
Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi) sankcia 198 eur, z nej dve tretiny sú 132 eur.

Pokuty za nesprávne zastavenie a státie v blokovom konaní (čo je max. 50 eur, resp. max. 150 eur za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím) a v riadnom konaní (čo je max. 100 eur, resp. 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 r. za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím) ani možnosť použiť "papuču" sa v tejto súvislosti nemenili. (Obecná polícia môže prejednať priestupok vodiča iba v blokovom konaní, v riadnom konaní je to iba v právomoci Policajného zboru.)

Čo môžu robiť mestá a obce

 • zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia a státia),
 • vydať rozkaz o pokute,
 • prijať a vybaviť prípadné podanie odporu,
 • rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní odporu.

Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán Policajného zboru.

Základné zásady parkovania (výber najčastejších priestupkov v našej obci):
Vodič – okrem iného – nesmie  zastaviť a stáť:

 • tam, kde to upravuje značka zákaz státia / zákaz zastavenia
 • na priechode pre chodcov a 5 m pred ním
 • na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou
 • na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy
 • na chodníku, ak dochádza k jazde po ňom (vozidlo nestojí pri obrubníku cesty) alebo nebola ponechaná voľná šírka 1,5 m
 • na cestnej a verejnej zeleni
 • na komunikáciách v obytných zónach (označenie značkou Obytná zóna)

Správne parkovanie je prejav ohľaduplnosti k ostatným občanom.Správne parkovanie je zaistenie bezpečnosti – napr. pre chodcov, ale aj ochrana zdravia a majetku – prístup pre požiarnikov a sanitku .

Copyright © 2024 Šamorínčan