streda, 29. máj. 2024
Podľa INEKO je najlepšou školou v Šamoríne Gymnázium M. R. Štefánika

Podľa INEKO je najlepšou školou v Šamoríne Gymnázium M. R. Štefánika

7.1.2020, 14:08
Slávka Gáborová

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil pred koncom starého roka najnovšie rebríčky úspešnosti základných a stredných škôl na Slovensku.

Hodnotenie prebehlo v školskom roku 2018/2019 na základe celoštátneho testovania piatakov a deviatakov na základných školách a absolventov stredných škôl v maturitných skúškach.

„Rebríčky nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov,“ píše sa na stránke INEKO.

Čo sa týka šamorínskych škôl najlepšie dopadlo Gymnázium M. R. Štefánika. Získalo bodové ohodnotenie 6,2 - škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov. Ide o historicky najlepšie hodnotenie gymnázia od školského roku 2008/2009, keď INEKO začalo s hodnotením škôl. V celoštátnom porovnaní skončilo slovenské gymnázium na 62. mieste zo 168. hodnotených gymnázií.

Základná škola Mateja Bela získala bodové ohodnotenie 5,7 – škola s dobrými výsledkami žiakov. Aj v tomto prípade ide o historicky najlepšie hodnotenie.

Ako škola s dobrými výsledkami žiakov skončila aj Súkromná SOŠ SD Jednota. Získala ohodnotenie 5,4.

Ako škola s priemernými výsledkami žiakov bolo hodnotené Gymnázium I. Madácha, ktoré získalo známku 4,2. Ide o historicky najslabšie hodnotenie školy.

Najhoršie dopadla súkromná Hotelová akadémia, ktorá získala známku 2,6 – škola so zlými výsledkami žiakov. Aj v tomto prípade ide o historicky najhorší výsledok.

Základné šamorínske školy s vyučovacím jazykom maďarským neboli hodnotené.

Copyright © 2024 Šamorínčan