piatok, 19. apr. 2024
Podcastové štúdio bude podporovať občianstvo a sociálne inovácie

Podcastové štúdio bude podporovať občianstvo a sociálne inovácie

29.4.2022, 19:28
Fórum inštitút

Vo Fórum inštitúte vzniká nové podcastové štúdio, ktoré podporilo Fond malých projektov programu INTERREG Slovenská republika-Maďarsko. Jeho hlavným zámerom je podporiť aktívne občianstvo a sociálne inovácie šírením nových vedomostí a skúseností formou podcastov. 

Sociálne inovácie a sociálne podnikanie (socin) vytvárajú riešenia, produkty a služby, ktoré môžu byť účinnými odpoveďami na najpálčivejšie sociálne problémy súčasnosti.

Kým prvé sociálne podniky v západnej Európe vznikli pred 30 rokmi, v postkomunistických krajinách je tento sektor ešte len v plienkach. Pokrok je však evidentný, sektor rozvíjajú rôzne inkubátory a akcelerátory na Slovensku a v Maďarsku a obidva štáty majú vytvorené špeciálne právne formy pre sociálne podniky.

Cieľom cezhraničného projektu Fórum inštitútu a maďarského KDMFU je podporiť vznik nových nápadov a iniciatív na sociálne témy novou komunikačnou službou vo forme podcastu (audio a video). Realizácia projektu umožní generovanie ďalšej slovensko-maďarskej spolupráce a projektov zameraných na sociálne inovácie.

Copyright © 2024 Šamorínčan