pondelok, 22. júl. 2024
skolka_dunajska

Poďakovanie materskej škôlky na Dunajskej

13.11.2018, 09:15
Erika Zacharov, Riaditeľka MŠ

Riaditeľstvo MŠ - Óvoda Dunajská  v Šamoríne, by touto cestou chcelo poďakovať zriaďovateľovi – Mesto Šamorín, primátorovi G. Bárdosovi, viceprimátorovi CS. Oroszovi a riad. AREA – J. Nagyovi, že v takom krátkom čase dokázali odstrániť chyby  zistené na strope v miestnostiach MŠ.

Veľké poďakovanie patrí  celému pracovnému kolektívu (kuchárky, vedúca jedálne, upratovačky, učiteľky), ktorí zjednotil svoje sily  a upratali a dali do pôvodného stavu všetky priestory – miestnosti. V pondelok 12.11.2018 sa v MŠ znova realizovala výchovno – vzdelávacia činnosť.

Na žiadosť riaditeľstva MŠ sa ďalšie práce – maľba – budú realizovať v čase letných prázdnin, pretože len takto vieme maximálne zabezpečiť pre 113 škôlkarov pokojné, príjemné a láskyplné  chvíle a plynulý, nerušený  chod MŠ.

Erika Zacharov, Riaditeľka MŠ

A Somorja-i Duna utcai óvoda igazgatósága, ezúton szeretné megköszönni a fenntartónak, Somorja városának, a polgármesternek, Bárdos Gábornak, alpolgármesternek, Orosz Csabának és az AREA igazgatójának, Nagy Józsefnek, hogy a kialakult mennyezeti problémát rövid időn belül elhárították.

Nagy köszönettel tartozom az óvoda összes alkalmazottjának, / szakácsnők, konyhavezetőnő, takarítónők, óvonők, / akik egy emberként fogtak össze és fáradságot nem ismerve kitakarították és helyreállították az óvoda helyiségeit. Hétfőn az óvodában újra indult az oktató- nevelő munka.

Az óvoda vezetőségének kérésére, az utómunkák/ festés/ a nyári szünetben valósulnak meg, tekintettel arra, hogy így tudjuk csak maximálisan biztosítani  113 óvodásunknak a nyugodt, derűs pillanatokat.

 

Zacharov Erika, Óvodavezető

Copyright © 2024 Šamorínčan