štvrtok, 25. júl. 2024
DCIM/101MEDIA/DJI_0499.JPG

Petícia proti výrubu stromov stále pokračuje

22.2.2019, 21:26
František Sztruhár

Milí Šamorínčania, milí priatelia,

medzi aktuálne diskutovanými témami posledných dní je aj petícia s názvom „Zastavenie správneho konania vo veci výrubu 148 stromov vo vetrolame pri parku Pomlé a nájdenie spoločného riešenia ochrany prírody a športového využitia daného priestoru“, ktorú sme spustili  v piatok 07.02.2019.

Áno, je to už presne 14 dní kedy sa petícia začala objavovať naprieč naším mestom a pomaličky si získavala stále väčšiu priazeň medzi vami. Nielen členovia petičného výboru ale aj dobrovoľníci z radov občanov mesta poskytli pomocnú ruku pri zbieraní podpisov. Taktiež vás pravidelne informujeme na našich FB stránkach, kde je možné v rámci mesta petíciu podpísať aj osobne.

Všetkým, ktorí  sa už zapojili a pomáhajú patrí veľké ďakujem.

Zároveň musím zdôrazniť a pripomenúť, že sme za podporu a rozvoj športu v našom meste, ale ak je táto otázka spojená s ochranou prírody, opatrenia pre rozvoj športu je potrebné realizovať len na základe otvorenej verejnej diskusie v primeranom časovom predstihu. Navyše, v tomto konkrétnom prípade podľa nás neboli využité všetky možnosti, ktoré sú dnes reálne využiteľné a hlavne dostupné v našom meste, čo nám potvrdila aj Štátna ochrana prírody.

Je dôležité spomenúť aj skutočnosť, že ako predseda petičného výboru som na mestskom zastupiteľstve informoval pána primátora a poslancov mesta oficiálne o prebiehajúcej petícii. Pán primátor zobral informáciu na vedomie a povedal, že počká na výsledok petície.

Zároveň som ako občan mesta na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadal listom mesto o zodpovedanie základných otázok súvisiacich s danou situáciou. Uvedené otázky som priamo odovzdal na zasadnutí zastupiteľstva a požiadal o priloženie do zápisnice.

Členov petičného výboru ste mohli stretnúť v sobotu 16.02.2019 pri trhovisku alebo pred Mestským úradom a diskutovať s nimi.

Petícia pokračuje, preto Vás Prosíme, zdieľajte a podporte ju!

Pripomínam, že petícia prebieha v elektronickej aj papierovej forme.

Petičné hárky v papierovej forme majú k dispozícii členovia petičného výboru a na našich FB stránkach nájdete aj miesta, kde sa fyzicky nachádzajú.

Elektronickú petíciu je možné podpísať okamžite – je dostupná na adrese: http://tinyurl.com/y9z5lptm

Veľmi pekne ďakujeme za každý váš podporný hlas a zdieľanie!

Copyright © 2024 Šamorínčan