nedeľa, 19. máj. 2024
Participatívny rozpočet: podať projekt môžete už len do piatka

Participatívny rozpočet: podať projekt môžete už len do piatka

27.7.2021, 08:12
www.samorin.sk

Tento rok po prvýkrát prináša samospráva nášho mesta občanom možnosť spolurozhodovať o využití časti verejných financií. Pravidlá, ako sa môžu občania zapojiť do rozhodovania a o čom presne môžu rozhodovať, prináša participatívny rozpočet mesta.

Mesto vyčlenilo vo svojom rozpočte sumu 15-tisíc eur, ktorá pôjde na realizáciu projektov, ktoré navrhnú občania mesta – fyzické osoby nad 16 rokov, fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby (neziskové organizácie) pôsobiace na území mesta Šamorín. Nosnou témou participatívneho rozpočtu bude úprava a skrášlenie verejných priestorov, voľnočasové tvorivé aktivity a verejnoprospešné služby.

Program sa oficiálne spustilo k 1. júnu 2021. Do participatívneho rozpočtu sa môžu zapojiť ako žiadatelia fyzické osoby nad 16 rokov s trvalým pobytom v Šamoríne, fyzické  osoby – podnikatelia a právnické osoby so sídlom v Šamoríne. Svoje projekty vo vyššie uvedených témach môžu podávať do 31. júla 2021. Vyplnený formulár môžete podať online na webstránke samorin.hlasobcanov.sk alebo vo vytlačenej forme na vrátnici MsÚ Šamorín.

Podané projekty následne prejdú odborným hodnotením, ktoré vyhodnotí ich súlad s kritériami programu a odporučí alebo neodporučí ich na realizáciu. Zoznam projektov, ktoré vyhovujú kritériám programu, bude známy do 15. septembra 2021. Pred spustením hlasovania bude v druhej polovici septembra naplánovaná verejná prezentácia projektov určená predovšetkým pre budúcich hlasujúcich občanov mesta. V nadväznosti na to bude SMS hlasovanie prebiehať od 1. do 15. októbra 2021. Výsledky zverejní MsÚ 31. októbra 2021. Projekty s najväčším počtom hlasov dostanú žiadaný finančný príspevok na realizáciu svojho projektu počas roka 2022.

Copyright © 2024 Šamorínčan