sobota, 20. júl. 2024
Pápežom požehnaný obraz erbu mesta Šamorín oslavuje výročie 

Pápežom požehnaný obraz erbu mesta Šamorín oslavuje výročie 

12.10.2021, 15:00
Mirtil Lépesová

Nedávna návšteva pápeža Františka v mnohých z nás zanechala obrovskú stopu. Fakt, že svätý Otec navštívil našu krajinu je obrovskou poctou pre nás Slovákov. Táto udalosť nás, obyvateľov mesta Šamorín, preniesla späť do roku 2018 kedy hrdý Šamorínčan Rudolf Durdík sa na svojich cestách v Ríme stretol s pápežom Františkom, svojim menom Jorge Mario Begoglio a daroval mu obraz s erbom nášho mesta. Pán Durdík tiež dal vyhotoviť veľký obraz Panny Márie, patrónky nášho mesta, držiacej Ježiša Krista vo svojom náručí. Toto dielo s naším erbom v roku 2018 Svätý otec požehnal a dnes zdobí kanceláriu primátora nášho mesta. Oba obrazy namaľoval umelec menom Fabio Todescato, ktorý pochádza z Vincenzy. Vráťme sa ale do doby spred troch rokov a zistime, ako sa všetko stalo. 

„Keď som zbadal starú zástavu nášho mesta, ktorá bola v tom čase v kancelárií vtedajšieho primátora, povedal som si, že potrebujeme niečo nové.“ hovorí šamorínsky rodák. Vtedy sa rozhodol naše mesto obohatiť o veľkú vec a dal zhotoviť dva obrazy. Umelec, ktorý sa toho ujal sa zaoberal s mozaikovým umením vytvoril dva totožné obrazy s erbom nášho mesta. Jeden bol však väčší a druhý menší. Pán Durdík v tom čase v Ríme žil a mal jeden veľký sen. Darovať mestu tento krásny obraz, ale zároveň dať do daru Svätému otcovi kúsok z nášho mesta. 

8.augusta 2018 sa vo Vatikáne na audiencií stretol s pápežom Františkom a splnil svoj sen. Menší obraz venoval pápežovi, ktorý si o našom meste vypočul rozprávanie rodáka Rudolfa. „Väčšina darov pre pápeža Františka putujú do dražby. Ja som ho ale požiadal o to, aby tento obraz zdobil ktorúkoľvek sakristiu, palác či kostol.“ vysvetľuje pán Durdík. Podľa poslednej informácie tejto prosbe pápež František vyhovel a obraz visí v sakristií vo Vatikáne. Okrem obrazu mu bola darovaná aj brožúrka Šamorína, ktorú si pápež so záujmom prezrel.

Pre naše mesto však bol obrovskou poctou hlavne väčší obraz požehnaný Svätým otcom, ktorý si prešiel cestou z Ríma do Šamorína aj cez Vincenzu. Tento obraz bol prvé dva týždne pre verejnosť v kostle nanebovzatej Panny Márie a neskôr 6.októbra 2018 bol odovzdaný vtedajšiemu viceprimátorovi mesta. Dnes už primátor Csaba Orosz má tento obraz vo svojej kancelárií. Tento mesiac teda oslavujeme tretie výročie odovzdania tejto obrovskej vzácnosti nášmu mestu. „Vnímajúc obdobie po návšteve Svätého otca je teraz pre nás takáto udalosť ešte väčšou poctou, keďže aj pápež František sa raz priradí medzi „Svätých“ a práve preto má tento obraz pre nás veľkú duchovnú hodnotu.“ dodáva rodený Šamorínčan.

Pán Durdík má samozrejme obrovskú pravdu, keďže takáto pocta je pre katolíckych kresťanov nášho mesta obrovskou príležitosťou. Niekoľko ľudí tento obraz mohli zahliadnuť počas jeho vystavenia v katolíckom kostole a zistili sme, že pána primátora požiadali aj o to, aby tento obraz bol dostupný pre verejnosť aj počas rôznych katolíckych udalostí v našom meste. Mimo toho je však pre nás veľkou pýchou už len to, že sám Svätý otec si bol ochotný vypočuť si o našom meste a uchovať si obraz s jeho erbom. Hovorí to o našom pápežovi veľa a niet divu, že má medzi kresťanmi veľa uznania a lásky. Popri všetkom ostáva pokorný a pre nás je obrovská česť fakt, že o našom malom meste takýto veľký človek vie. 

Pápežom požehnaný obraz erbu mesta Šamorín oslavuje výročie 
Pápežom požehnaný obraz erbu mesta Šamorín oslavuje výročie 
Pápežom požehnaný obraz erbu mesta Šamorín oslavuje výročie 
Pápežom požehnaný obraz erbu mesta Šamorín oslavuje výročie 
Pápežom požehnaný obraz erbu mesta Šamorín oslavuje výročie 
Pápežom požehnaný obraz erbu mesta Šamorín oslavuje výročie 
Copyright © 2024 Šamorínčan