sobota, 20. júl. 2024
Oznam: Rodičia dočasne nemusia platiť za škôlku či CVČ

Oznam: Rodičia dočasne nemusia platiť za škôlku či CVČ

30.3.2020, 09:43
Oznam

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení prosí zákonných zástupcov detí a žiakov, aby dočasne neplatili príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa alebo žiaka:

– v materskej škole,
– v základnej umeleckej škole,
– v školskom klube detí,
– v centre voľného času,
– na stravovanie vo výške nákladov na režijné náklady v školskej jedálni.
V prípade, že ste už aktuálnu čiastku uhradili, zriaďovateľ škôl a školských zariadení Vám ich neskôr započíta pri zúčtovaní.
Za pochopenie ďakujeme, o ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

Copyright © 2024 Šamorínčan