sobota, 4. dec. 2021 - Barbora
IMG_2804

Otvorený list z Čilistovskej ulice primátorovi mesta

27.5.2016, 12:43
Slávka Gáborová

Vybudovanie novej cesty do športového-rekreačného komplexu x-bionic sphere, ktorá by obchádzala mesto a rýchle riešenie ťaživej dopravnej situácie na Čilistovskej ulici.

S týmito bodmi sa obrátila časť obyvateľov z Čilistovskej ul. otvoreným listom na primátora mesta Gabriela Bárdosa.

,,Existujúce mestské komunikácie nie sú postačujúce na dopravu do rekreačného areálu v Čilistove. Frekvencia dopravy je kritická každý deň v čase rannej a popoludňajšej špičky, a samozrejme počas trvania športových akcií. Problémom je nielen samotná frekvencia dopravy, ale aj absolútne nedodržiavanie rýchlostných obmedzení,“ píše sa v liste.

Podľa listu je kritickým najmä úsek Čilistovskej ulice medzi križovatkou s Ulicou Márie a križovatkou s Hlbokou ulicou.

,,Otvorený list obsahuje niekoľko nepresností, no s jeho obsahom sa viem na 90 % stotožniť. So signatármi listu sa stretnem a budeme spolu hovoriť o riešení situácie,“ povedal primátor Gabriel Bárdos.

Signatári listu ako aj primátor tvrdia, že celkovú dopravnú situáciu vyrieši len nová cesta, ktorá by obchádzala mesto.

Podľa primátora G. Bárdosa dochádza v tomto bode k výraznejšiemu posunu. Na jeseň by mestské zastupiteľstvo malo schváliť zmenu územného plánu a následne sa začne s realizáciou projektovej dokumentácie potrebnej k výstavbe cesty.

Komunikácia by bola zhruba 2,5 kilometra dlhá a viedla by po mestských pozemkoch popri starej dostihovej dráhe až do areálu x-bionic sphere.

Z cesty I/63 by sa odbáčalo do x-bionic sphere ešte pred vstupom do mesta.

,,Vzhľadom k tomu, že by išlo o cestu s nadregionálnym významom, chceme sa v tejto veci obrátiť na vládu, župu, športovú verejnosť a samozrejme aj na investora areálu,“ povedal primátor. Podľa primátora bude v tejto veci potrebná koordinácia viacerých partnerov, pretože ide o projekt presahujúci možnosti mesta.

V prípade, že by išlo všetko podľa plánov, cesta by mohla stáť zhruba o dva roky a slúžila by ešte pred dokončením R7.

Podľa signatárov listu však nie je možné vzhľadom na terajšiu zlú situáciu čakať na takéto riešenie a je potrebné urobiť niekoľko rýchlych opatrení.

Aj s týmto primátor G. Bárdos súhlasí. Tak ako signatári listu aj on poukázal na informačné tabule x-bionic sphere, ktoré navádzajú dopravu do areálu cez Cintorínsku a Čilistovskú ulicu.

Podľa primátora neboli tabule osadené na základe presne stanovených podmienok a spoločnosť x-bionic sphere ich musí upraviť.

Primátor tiež uviedol, že mesto vybuduje na ulici pevné spomaľovače a podľa neho už štátna polícia dvakrát do týždňa monitoruje rýchlosť vozidiel.

Mesto podľa neho koná aj v ďalších bodoch, o ktorých píšu signatári. Myslí tým udelenie pokút za znečistenie ciest či vykonávanie stavebného dozoru.

V tejto veci tiež uviedol, že už čoskoro začne x-bionic sphere s výstavbou športovej haly. ,,Nákladná doprava, okrem niekoľkých pár výnimiek, bude vedená mimo mesta,“ povedal primátor.

Signatári tiež navrhli vybudovanie kruhového objazdu, čo podľa primátora treba zvážiť. Novými smerovými tabuľami x-bionic sphere bude doriešená aj diverzifikácia dopravy do areálu.

Časť dopravy pôjde cez Čilistovskú, ďalšia cez Veternú a potom Hlbokú a nákladná doprava naďalej pôjde cez kruhový objazd pri Derby smerom do Hamuliakova a potom odbočí popri záhradkách na Rybársku.

Copyright © 2021 Šamorínčan