nedeľa, 21. júl. 2024

Orange predajca (739 - 1 300 EUR)

10.12.2021, 12:29
Peter Gábor

Orange predajca v Šamoríne

Miesto práce: Šamorín


Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Termín nástupu

Ihneď

Mzdové podmienky (brutto)

739 - 1 300 EUR/mesiac Priemerná mzda na pozícií v regióne 1100 EUR.

Do nášho tímu hľadáme nového kolegu/kolegyňu, ktorý/á chce pracovať pre stabilnú medzinárodnú firmu, ktorá je leadrom v oblasti telekomunikácií už vyše 20 rokov. Pomôž nám, vďaka svojej šikovnosti a ochote, napĺňať potreby našich zákazníkov. Daj nám o sebe vedieť. Je to jednoduché. Stačí poslať životopis.

Čo ťa u nás čaká?

 • Staneš sa odborníkom na naše služby a zariadenia.
 • S našimi zákazníkmi budeš konzultovať ich požiadavky, zabezpečíš starostlivosť o ich potreby a vyberieš pre nich najlepšie riešenie.
 • Pracovné prostredie, v ktorom budeš pracovať je rušné a dynamické.
 • Budeš sa neustále učiť novým zručnostiam a nasávať nové informácie, k dispozícií dostaneš všetku potrebnú pomoc z centrály, aby si mohla/mohol vykonávať svoju prácu plnohodnotne.

Prečo pracovať u nás a s nami?

Sme Orange, už viac ako 20 rokov poskytujeme našim zákazníkom špičkové služby a produkty v oblasti telekomunikácii.

Svoju výplatu si ovplyvníš ty sama/sám. Z čoho sa skladá?
* základná/fixná mzda
* individuálna časť mzdy- tú môžeš ovplyvniť svojim prístupom k práci, klientom a kolegom
* variabilná časť mzdy- môže tvoriť aj viac ako polovicu tvojej výplaty v závislosti od toho, aká/ý si úspešná/ý v predaji
 

 • Okrem bežnej výplaty máš možnosť zapojiť sa do rôznych motivačných súťaží a tak získať ďalšiu finančnú odmenu.
 • Poskytneme ti špičkový mobilný telefón a paušál, ako sa patrí na telekomunikačného operátora- s neobmedzenými volaniami, SMS a veľkým množstvom dát.
 • Budeš mať možnosť využívať naše služby (internet a TV) s výraznými zľavami; zvýhodnené paušály môžu mať aj tvoji rodinní príslušníci.
 • Poskytneme ti bezplatné úvodného školenia, kde ťa naučíme všetko o našich službách a produktoch a navyše ťa budeme priebežne školiť v oblasti predajných zručností.

Čo čakáme my od teba?

 • Chuť pracovať a záujem učiť sa.
 • Ak máš predchádzajúce skúsenosti s predajom a prirodzený záujem o nové technológie, je to výhoda.
 • Začleníš sa do kolektívu- nebudeš sa báť opýtať, ak ti nebude niečo jasné (sme tu pre teba), zároveň však budeš pripravená/ý pomôcť v budúcnosti aj ty.
 • Budeš presná/ý a dochvíľna/y.
 • Nečakáme, že budeš vedieť hneď všetko, stačí, že budeš mať chuť učiť sa a po zaškolení sa staneš plnohodnotným členom/členkou tímu, ktorý/á zodpovedá za svoje výsledky a prináša hodnoty.

Informácie o výberovom konaní

Odoslaním žiadosti o prijatie do zamestnania v spoločnosti PMS, s.r.o., so sídlom Nezábudková 471/8, Dunajská Streda, IČO: 36712841, (ďalej len "Spoločnosť") v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES v znení neskorších predpisov (ďalej len "Nariadenie") beriem na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená spracúvať moje osobné údaje uvedené v osobnom dotazníku, v priloženom životopise, motivačnom liste a prípadne inom dokumente zaslanom Spoločnosti v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem, na účel výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Doba spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je do ukončenia výberového konania na pozíciu, o ktorú som prejavil záujem. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil a som si vedomý všetkých svojich práv stanovených v Nariadení, zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatných platných právnych predpisoch na ochranu osobných údajov, ktoré sú uvedené na webovej stránke https://www.orange.sk/orange-slovensko/tlacove-centrum/suhlasy-obchodni…

Poslať spoločnosti životopis 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan