sobota, 13. júl. 2024
4_a01ae0_lg

Opileckú cestu otvoria do konca mája 2020

17.1.2020, 08:54
Slávka Gáborová
Miroslav Lackovič

Vinohradnícka či tzv. Opilecká cesta má byť znova otvorená pre dopravu do 31. mája 2020. Nesmú však prísť silné mrazy. Taký je výsledok včerajšieho rokovania starostov okolitých obcí s ministrom dopravy Arpádom Érsekom a predstaviteľmi konzorcia D4R7.

Podľa starostu Hviezdoslavova Miroslava Lackoviča momentálne na trase R7 Holice – Ketelec prebieha proces odovzdávania, ktorý bude trvať niekoľko týždňov.

,,Následne sa budú dokončovať a odovzdávať etapy D4 smerom na sever. Dokončenie zvyšku R7 a D4 cez Dunaj do 9 mesiacov od odovzdania etapy Holice - Ketelec. Rýchlosť postupu prác na R7 Ketelec - Prievoz je časovo naviazaná na prekládku sietí a produktovodov pre Slovnaft a teda zosúladená s výrobnou prevádzkou,“ uviedol Lackovič.

Stav prác na Vinohradníckej ceste

Prekládka komunikácie pozostáva z dvoch objektov.

Násyp

  • Odfrézovaných 5000m2 existujúceho asfaltu
  • Odkop existujúceho násypu cca. 5000m3
  • Zemná stabilizácia podkladu cca. 18000m2
  • Vybudovanie štrkového násypu cca. 25000m3

Premostenie

  • výkop všetkých základových pätiek
  • Zaarmovanie a zabetónovanie základových pätiek
  • Zaarmovanie a budovanie mostných pilierov (v procese)
  • Armovanie hlavíc pilierov (v procese)

,,Podľa slov zhotoviteľa sa na objektoch ronbí momentálne každý deň na 120 percent,“ napísal Lackovič na webe obce Hviezdoslavov.

Opileckú cestu otvoria do konca mája 2020
Opileckú cestu otvoria do konca mája 2020
Opileckú cestu otvoria do konca mája 2020
Opileckú cestu otvoria do konca mája 2020
Opileckú cestu otvoria do konca mája 2020
Opileckú cestu otvoria do konca mája 2020
Opileckú cestu otvoria do konca mája 2020
Copyright © 2024 Šamorínčan