sobota, 13. júl. 2024
Okres Dunajská Streda je stále v žltej farbe

Okres Dunajská Streda je stále v žltej farbe

14.6.2021, 07:05
TASR

Epidemická situácia sa na Slovensku naďalej zlepšuje, krajina je už najmä v žltej farbe. Je to fáza covid automatu, v ktorej platia len mierne protiepidemické opatrenia. Po nej nasleduje posledná – zelená fáza, ktorá predstavuje už len monitorovanie situácie. Podľa najnovšej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa obmedzenie jedna osoba na 15 metrov štvorcových nevzťahuje na okresy v stupni monitoringu a prvom stupni ostražitosti (žltá farba).  Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení, napríklad maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania.

V rámci krajiny však stále pretrvávajú veľké regionálne rozdiely. V najlepšej – zelenej farbe je šesť okresov. V nich už napríklad reštaurácie nemajú žiadne obmedzenia. 

Na porovnanie: v žltých okresoch sa dá jesť aj v interiéroch reštaurácií, za stolom však môže byť najviac šesť ľudí alebo členovia jednej domácnosti.

Aké platia pravidlá v žltých okresoch:

Rúška

Žlté a oranžové okresy: v interiéroch je povolené nosiť namiesto respirátora rúško (šatku, šál). Rúško treba na hromadných podujatiach v exteriéri.

Reštaurácie 

Žlté: pri stole môže byť maximálne 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti.

Obchodné domy

Pri vstupe už netreba negatívny test v žiadnom okrese, nebude sa už ani merať teplota. Zostávajú zatvorené detské kútiky a sedacie sekcie.V interiéroch sa naďalej nesmie konzumovať jedlo a pitie. Výnimku majú zariadenia verejného stravovania v obchodných domoch, ktoré postupujú podľa podmienok platných pre prevádzky zariadení verejného stravovania. Obmedzenia kapacity obchodných domov stanovuje vyhláška v závislosti od farby okresu. 

Návšteva v nemocnici 

Návštevy sú stále zakázané, ale platia viaceré výnimky.

Na návštevu tak budú môcť prísť:
zaočkovaní:
mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) – viac ako 14 dní po druhej dávke,
vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) – viac ako 4 týždne po prvej dávke;
ľudia s negatívnym testom:
PCR alebo LAMP test, nie starší ako 72 hodín, AG test, nie starší ako 24 hodín, tí, ktorí prekonali covid pred nie viac ako 180 dňami; ľudia, ktorí boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia – viac ako 14 dní po prvej dávke.
Naďalej platí výnimka pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim. Stále je možné navštevovať osoby v paliatívnej starostlivosti, ktoré sú ťažko choré alebo umierajú.

Svadobné hostiny, kary či večierky

Pri vstupe treba mať negatívny výsledok PCR/LAMP testu, nie starší ako 72 hodín, alebo AG testu, nie starší ako 24 hodín.

V žltých okresoch môže byť v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 250 ľudí.

Bohoslužby, cirkevné a civilné obrady sobáša, krstu, pohrebu

Sedenie v žltých okresoch: do 50 % kapacity, maximálne 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity, najviac 500 osôb; státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.

Pohreby nemajú kapacitné obmedzenia.

Starostlivosť o telo (kaderník, kozmetika)

Bez obmedzení počtu osôb v prevádzke

Múzeá, galérie a výstavné siene

V lepších okresoch sa povoľujú skupinové prehliadky:

žlté okresy – najviac 30 ľudí;
zelené okresy – bez kapacitných obmedzení.

Kultúrne podujatia 

Vo všetkých okresoch je povolené len sediace obecenstvo.
V oranžových a lepších okresoch bude povolené organizovať podujatia zamerané na školopovinné deti alebo školské skupiny a sú povolené aj hromadné podujatia pre stojace obecenstvo.
Kapacitné obmedzenia a spôsob sedenia sú stanovené rôzne pre jednotlivé farby okresov:

v 1. stupni ostražitosti (žltá): na sedenie v interiéri 50 percent kapacity, ale najviac 250 ľudí, na sedenie v exteriéri najviac 75 percent kapacity, ale najviac 500 ľudí; na státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri,
 

Hromadné podujatia

Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov, a to počas dvoch týždňov, potom má evidenciu kontaktov zničiť.

V žltých – sedenie: do 50 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity, max. 500 osôb. Státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.
V zelených – státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb. Sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb.

Fitnescentrá

Nie je potrebný negatívny test.

Obmedzenie kapacity:

Žltá: 30 zákazníkov
Zelená: 50 zákazníkov 

Wellness, akvaparky, kúpele

Nie je potrebný negatívny test do vonkajších častí, vo vnútorných častiach ho budete potrebovať: AG nie starší ako 24 hodín, RT-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín. Test netreba deťom do 10 rokov.

Otvorené môžu byť v ružovej, oranžovej, žltej a zelenej fáze.
Kúpele, ktoré sú na základe indikácie lekárom, sú otvorené vo všetkých okresoch.
 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan