streda, 29. máj. 2024
Odštartoval program Kvitnúci Šamorín

Odštartoval program Kvitnúci Šamorín

23.5.2022, 15:48
www.samorin.sk

Samospráva nášho mesta po prvýkrát vyhlásila v rámci projektu Kvitnúci Šamorín súťaž o najkrajšiu predzáhradku a kvitnúci balkón. Cieľom programu je motivovať našich obyvateľov, ako aj inštitúcie a podniky pôsobiace v našom meste, aby vysádzali a pestovali kvety a zelené rastliny na skrášlenie verejných priestranstiev, balkónov a plôch pred rodinnými a bytovými domami.

Do súťaže sa môžete prihlásiť od 15. mája do 31. júla 2022 – v období, keď považujete svoju predzáhradku alebo balkón za najkrajší. Registrovať sa môžete prostredníctvom e-mailu cez som [at] samorin.sk, telefonicky na čísle 031-590 04 05 alebo cez telefónnu aplikáciu Šamorín, sekcia „Napíšte nám“. Uveďte svoje meno, adresu (v prípade balkónu aj poschodie), kategória, prípadne môžete pridať aj fotografie.

Podmienky účasti

Do súťaže môžete prihlásiť balkóny s kvetmi alebo predzáhradky vytvorené na verejných priestranstvách pred rodinnými domami, bytovými domami, podnikmi alebo inštitúciami.

Hodnotenie a ceny

Predzáhradky a balkóny prihlásené do súťaže vyhodnotí odborná porota, a to na základe vopred neohlásenej návštevy miesta a predložených fotografií.

Porota bude hodnotiť a udeľovať ceny v týchto kategóriách:
I. kategória – Najkrajšia predzáhradka pred rodinným domom
II. kategória – Najkrajšia predzáhradka pred bytovým domom
III. kategória – Najkrajšia predzáhradka pred verejnou inštitúciou alebo podnikateľskou budovou
IV. kategória – Najkrajší kvitnúci balkón

Hlavná cena pre jednotlivé kategórie: poukážka v hodnote 200 €.

Verejné hlasovanie

Obyvatelia mesta sa môžu zapojiť do internetového hlasovania cez facebookovskú stránku Kvitnúci Šamorín. Kto dostane najviac lajkov, získa cenu publika.

Spracovanie osobných údajov

Vyhlasovateľ súťaže (Mesto Šamorín) si vyhradzuje právo na zverejnenie predložených fotografií na webovej stránke mesta a na facebookovej stránke mesta. Prihlásením sa do súťaže účastník poskytuje súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odštartoval program Kvitnúci Šamorín
Copyright © 2024 Šamorínčan