sobota, 25. máj. 2024
Odovzdali sme výťažok zo zbierky vrchnákov

Odovzdali sme výťažok zo zbierky vrchnákov

3.11.2021, 08:44
Mesto Šamorín

V utorok 26. októbra sme na Mestskom úrade odovzdali Filipkovi Frimmelovi a jeho rodičom výťažok z niekoľkomesačnej zbierky vrchnákov. Poukážku v hodnote 120 eur prevzali od primátora Csabu Orosza, referentky kultúry a športu Ilony Almási, predsedu miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Jozefa Fürdősa a členky predsedníctva miestneho spolku Márie Domsitzovej.

Jozef Fürdős pripomenul, že zbierka vrchnákov začala na iniciatívu poslancov mestského zastupiteľstva. Organizačne ju zastrešil referát kultúry a športu Mestského úradu v spolupráci s MO SČK. Kontajnery na zber vrchnákov boli umiestnené v šamorínskych školách a škôlkach. Výkupná cena vrchnákov je 5 eur za kg.

Zuzana Frimmelová, matka sedemročného Filipka, ktorý sa narodil so vzácnou genetickou poruchou, touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili. Výťažok použijú na Filipkovu rehabilitáciu. Zber vrchnákov na podporu detí so zdravotným postihnutím pokračuje aj naďalej.

Na ďalšiu liečbu Filipa Frimmela môžete prispieť poukázaním ľubovoľnej sumy na bankový účet Občianskeho združenia Filipko: SK88 5600 0000 0096 4725 0001. OZ je prijímateľom 2% z daní.

Copyright © 2024 Šamorínčan