piatok, 19. apr. 2024
Odhalili pamätník vysťahovaným Maďarom

Odhalili pamätník vysťahovaným Maďarom

4.8.2021, 10:43
www.samorin.sk

V pondelok, 2. augusta bolo na Gazdovskom rade, na priestranstve oproti obnovenej špitálskej kaplnky odhalené dielo akademického sochára, laureáta Munkácsyho ceny Györgya Lipcseyho, pamätník Maďarom vysťahovaným po druhej svetovej vojne.

Slávnostného aktu sa zúčastnil aj predseda maďarského parlamentu László Kövér a vedúci misie Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave Tibor Pető.

László Kövér vo svojom prejave okrem iného zdôraznil: spoločným cieľom krajín Strednej Európy je, aby historické krivdy spáchané v dvadsiatom storočí boli v tomto storočí napravené.

Súsošie znázorňujúce opustenú železničnú stanicu s niekoľkými kufríkmi vytesanými z kameňa, ktoré symbolizujú batožinu vysťahovaných, odhalil László Kövér, primátor Šamorína Csaba Orosz a zástupcovia organizácií a združení, ktoré sa na organizovaní verejnej zbierky a realizácii pamätníka podieľali.

2. augusta 1945 podpísal vtedajší československý prezident Eduard Beneš 33. prezidentský dekrét, na základe ktorého boli Maďari a Nemci žijúci na území ČSR zbavení štátneho občianstva. Následne sa začala tzv. výmena obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom, deportácia a reslovakizácia. Zo Šamorína bolo vo februári roku 1947 deportovaných až 813 ľudí, ďalších približne 800 bolo vysťahovaných v rámci výmeny obyvateľstva.

Copyright © 2024 Šamorínčan