nedeľa, 14. apr. 2024
Odhalili pamätník obetiam holokaustu

Odhalili pamätník obetiam holokaustu

23.6.2022, 07:10
www.samorin.sk

V nedeľu 19. júna 2022 bol na Hlavnej ulici slávnostne odhalený pamätník obetiam holokaustu.

Tomuto aktu predchádzalo slávnostné odovzdanie bývalého domu smútku na židovskom cintoríne v Šamoríne, ktorého rekonštrukciu podporil Trnavský samosprávny kraj. Účastníkov privítal zástupca primátora Šamorína Gábor Veres, ktorý zdôraznil, že pripomínať si minulosť má zmysel, nie je to márna námaha, lebo relikvie minulosti presahujú nás samých.

„Vďaka obnoveným pamätným miestam  a pomníku na Hlavnej ulici sa bývalí židovskí obyvatelia nášho mesta symbolicky vracajú domov. Nech je ich osud večným mementom. Spomínajme na nich s pietou”, povedal. Následne sa prítomným prihovoril Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja, po jeho prejave nasledovala prednáška historika Jána Heveru o histórii Židov v Šamoríne. Na záver sa slova ujal rabín David Adri a predniesol modlitbu. V bývalej bet tahare bola otvorená aj výstava pamätných predmetov židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede a Šamoríne. Kurátorom výstavy je historik János Hushegyi, spolupracovník Mestského múzea v Senci, na inštalácii sa podieľal aj poslanec mestského zastupiteľstva Tomáš Jávorka.

Odhalenie pamätníka a pamätnej tabule s menami bývalých židovských obyvateľov, ktorí boli v roku 1944 deportovaní z nášho mesta a brutálne zavraždení v koncentračných táboroch, sa uskutočnilo o 16.00 hod. na Hlavnej ulici. Hostí privítal primátor nášho mesta Csaba Orosz.

„Postavením tohto pamätníka teraz splácame svoj starý dlh voči našim židovským spoluobčanom. A už len fakt, že k tomuto dielu kto-to podľa svojich možností prispel – či samospráva, či občania – je pre mňa dôkazom, že ľudskosť je stále jednou z najtypickejších a najhodnotnejších vlastností našej malej komunity. Nech to tak aj zostane. Nech je táto pamätná tabuľa večným mementom toho, že jedinou schodnou cestou pre nás je cesta mieru,” zdôraznil.

Prítomným sa prihovorili aj čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Prof. MUDr. Pavel Traubner, predseda TTSK Jozef Viskupič, podpredseda TTSK József Berényi a Jozef Schwartz, predseda židovskej náboženskej obce v Dunajskej Strede. Po odhalení pamätníka bola v obnovenej budove bývalého paulánskeho kláštora sprístupnená výstava s názvom Masaryk a Svätá zem, ktorá priblíži cestu Tomáša G. Masaryka po Jeruzaleme a  Svätej zemi, ktorú absolvoval v roku 1927. Táto putovná výstava sa do Šamorína dostala s pričinením Židovskej náboženskej obce Bratislava, ktorá ju mestu do novembra zapožičala.

Na slávnostnom odhalení pamätníka účinkovali študenti Gymnázia M. R. Štefánika, Gymnázia Imre Madácha a Samaria Klezmer Band.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan