streda, 17. apr. 2024
Odberné miesta v okolitých obciach

Odberné miesta v okolitých obciach

28.10.2020, 14:07
Oznam

Prinášame vám zoznam odberných miest v okolitých obciach:

Hamuliakovo:

Odberné miesto č. 1 – priestor pred obecným úradom

Odberné miesto č. 2 – futbalové ihrisko

Žiadame obyvateľov bez trvalého pobytu s pobytom v okolitých obciach / mestách (Šamorín, Bratislava apod.), aby sa podľa možností zúčastnili testovania v miestach trvalého pobytu a neblokovali kapacitu odberných miest pre občanov, Hamuliakova, nakoľko v obci Hamuliakovo bude s vysokou pravdepodobnosťou kapacita testovania vysoko vyťažená.

Kvetoslavov:

Odberné miesto bude zriadené vo voľnom priestranstve na spojnici ulíc Kvetná a Pekná (stred obce). V prípade nepriaznivého počasia je pripravený stan.

Hviezdoslavov:

OM č. 1 sa bude nachádzať v Kultúrnom dome Hviezdoslavov (resp. pred ním) a OM č. 2 sa bude nachádzať v Parku P. O. Hviezdoslava (resp. v ľavoboku Obecného úradu Hviezdoslavov). Testovanie prebehne tzv. "okienkovou" formou, pričom testovaní sa budú nachádzať (i čakať na výsledky) v exteriéri (v záujme zachovania najvyšších protiepidemiologických štandardov a odporúčaní) a odberový personál sa bude nachádzať v interiéri oboch budov.

Dunajská Lužná:

Testovanie občanov sa uskutoční vo vonkajších priestoroch, pravdepodobne v priestoroch bývalého ihriska Jama, v miestnej časti Jánošíková.

Rovinka:

Odberové miesto č. 1 – Obecný úrad, Hlavná 350/95:

Odberové miesto č. 2 – Štadión TJ Rovinka, Športová 443/1:

Odberové miesto č. 3 – Základná škola, Školská 266/29:

Copyright © 2024 Šamorínčan