štvrtok, 30. máj. 2024
Od zajtra sa uvoľňujú niektoré opatrenia

Od zajtra sa uvoľňujú niektoré opatrenia

25.2.2022, 13:31
SITA

V prvej fáze uvoľnenia od 26. februára sa zrušia tzv. režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami, tak aby sa minimalizovalo individuálne riziko nákazy vo vysoko rizikových vekových skupinách.

Prvá fáza rušenia opatrení bude od 26. februára do 25. marca, kedy sa zrušia spomínané režimy a zostane iba režim „základ“. Respirátor bude počas tohto obdobia povinný v interiéri a v exteriéri na hromadných podujatiach. Zamestnávateľom sa naďalej odporúča využívať v maximálnej možnej miere home office. Domáca karanténa sa už nebude aplikovať pri kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Opatrenia sa zmenia aj pri hromadných podujatiach.

Všetky hromadné podujatia sa budú zároveň deliť na dve kategórie, a to na nízko rizikové a vysoko rizikové.

Medzi nízko rizikové budú patriť podujatia, pri ktorých bude fixné sedenie alebo státie a účastníci budú mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Maximálna účasť bude 500 osôb alebo 50 percent kapacity priestoru. Patria sem napríklad divadlá, bohoslužby, kiná, viaceré druhy kultúrnych podujatí, športové podujatia a podobne. Čo sa týka fitness centier, pre ne maximálna kapacita stanovená je, v prevádzke môže byť maximálne 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov. Aj tu platí zvýšená frekvencia upratovania a dezinfekcie.

Vysoko rizikové budú ostatné podujatia, ako aj podujatia konané v prevádzkach verejného stravovania, ktoré nedokážu splniť podmienky pre nízko rizikové podujatia, kde bude povolená maximálna účasť 50 osôb. Týkať sa to bude svadieb, karov, osláv, večierkov, plesov či diskoték.

Pre niektoré podujatia delenie neplatí

Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nebude vzťahovať na cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obrad krstu a pohrebný obrad. Taktiež neplatí pre zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov či zasadnutia uskutočňované na základe zákona. Delenie neplatí aj pre voľby, podujatia profesionálnych športových súťaží a iné športové podujatia a činnosti.

Po novom sa delenie nevzťahuje ani na hromadné podujatia výstav v priestoroch prevádzok výstavísk v kapacite maximálne 500 osôb alebo maximálne 50 percent kapacity priestorov.

Organizátori majú určité povinnosti

Na hromadných podujatiach sa ruší povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí. Vstup môžu mať umožnení len účastníci s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Ubytovacie zariadenia budú bez limitu

V reštauráciách bude povinné sedenie a čašníci môžu obsluhovať len pri stoloch, platí to aj pre terasy. Na športových súťažiach a tréningoch môže byť počas prvej fázy uvoľňovania opatrení maximálne 100 športovcov. Ubytovacie zariadenia budú bez limitu.

Službám obmedzia otváracie hodiny

Prevádzky služieb, ako sú napríklad gastro prevádzky s konzumáciou na mieste, fitness či wellness služby, budú mať obmedzené otváracie hodiny od 5:00 do 24:00. Obmedzenie neplatí pre niektoré služby a všetky maloobchodné prevádzky.

Vo väčšine prevádzok sa ruší kapacitné obmedzenie, teda pravidlo jednej osoby na 15 metrov štvorcových. Vstup a pobyt vo vnútorných aj vonkajších priestoroch bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Povinnosťou prevádzok je tiež zabezpečiť pri vstupe dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice a zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne dva metre, s výnimkou ľudí žijúcich v spoločnej domácností, alebo asistentov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Vyhláška tiež stanovuje opatrenia, ktoré sú jednotlivé prevádzky povinné dodržiavať.

 

Copyright © 2024 Šamorínčan