streda, 17. apr. 2024
Od štvrtka by malo začať fungovať v x-bionic® sphere Karanténne centrum vrcholového športu

Od štvrtka by malo začať fungovať v x-bionic® sphere Karanténne centrum vrcholového športu

17.11.2020, 07:00
www.x-bionicsphere.com

Od 19.11.2020 bude v Šamoríne zriadené Karanténne centrum vrcholového športu s cieľom pomôcť slovenskému športu a zabezpečiť kontinuitu športovej prípravy. Štatút Karanténneho centra pre vrcholový šport bol podporený štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport, Ivanom Husárom, ako aj splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, Karolom Kučerom, a bol schválený Ústredným krízovým štábom, rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

V areáli x-bionic® sphere bude vytvorená bezpečná a kontrolovaná zóna na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Súčasťou opatrení je aj karanténny ubytovací pavilón, kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská. Všetci, ktorí sa budú pohybovať v hermeticky uzavretom priestore Olympijského tréningového centra sa povinne podrobia testom RT-PCR na ochorenie COVID-19.

Režim fungovania karanténneho centra pre vrcholový šport vychádza z platných rozhodnutí, režimových opatrenia a usmernení tak, aby bol v súlade s hlavným poslaním verejného zdravotníctva, ktorým je ochrana a podpora verejného zdravia.

Požiadavka zriadiť karanténne centrum pre vrcholový šport vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek športových zväzov a športovcov, z ktorých množstvo ešte len zabojuje o olympijské miestenky a práve toto obdobie je na zabezpečenie kvalitnej a nerušenej prípravy kľúčové.

Copyright © 2024 Šamorínčan