utorok, 16. apr. 2024
zapis skolka

Od pondelka začína zápis detí do MŠ

7.5.2020, 07:18
Peter Gábor

Od pondelka 11. mája do 15. mája sa v našom meste uskutoční zápis detí do materských škôl. Rodičia môžu prihlásiť dieťa do jednej z ôsmich zariadení, ktoré sú v pôsobnosti mesta. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Potvrdenie o zdravotnom stave a očkovaní by sa mali doložiť dodatočne, podrobnosti nie sú ešte známe.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!

Spôsob podávania:

– elektronicky, ako formulár na mailovú adresu MŠ

– e-mailom na mailovú adresu MŠ,

– písomne poštou na adresu MŠ,

– osobne v MŠ (len vo výnimočných prípadoch)

MŠ Gazdovský rad má na podanie žiadosti o prijatie dieťaťa vytvorený vlastný elektronický formulár, ktorý rodič dieťaťa stiahne, vyplní a odošle prostredníctvom webovej stránky. Stránka škôlky - tu.

Tlačivo Žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť na stránke MŠ na Školskej ul. - tu.

Tlačivo Žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť na stránke MŠ na Veternej ul. - tu.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.
Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do materskej školy majú riaditelia materských škôl.

Materské škôlky v meste:

Snímka obrazovky 2020-03-02 o 11.35.48

Kontakty na jednotlivé škôlky:

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Školská 977, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/285 80 20
e-mail: msskolskamad [at] samorin.sk
školská jedáleň:  sjskolska [at] samorin.sk

Materská škola, Školská 977, Šamorín
Tel.: 031/562 23 35
e-mail: msskolskaslov [at] gmail.com (
)
školská jedáleň:  sjskolska [at] samorin.sk

Materská škola – Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 20 18
e-mail: msveterna [at] gtsmail.sk (msulicamarie@ samorin.sk
)
školská jedáleň: sjulicamarie [at] samorin.sk

Materská škola – Óvoda, Veterná 496, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 32 08
e-mail: msveterna [at] gtsmail.sk (msveterna@ samorin.sk
)
školská jedáleň:sjveterna [at] samorin.sk ( )

Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1129, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 37 68
e-mail: mspolovnicka [at] gtsmail.sk (mspolovnicka@ samorin.sk
)
školská jedáleň: sjpolovnicka [at] samorin.sk

Materská škola – Óvoda, Dunajská 1061, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 38 80
e-mail: msdunajska [at] samorin.sk%20">msdunajska [at] samorin.sk
školská jedáleň: sjdunajska [at] samorin.sk

 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Prvá ulica 108, Šamorín – Mliečno, Somorja – Tejfalu
Tel.: 031/562 21 33
e-mail: msmliecno [at] samorin.sk (
)
školská jedáleň: sjmliecno [at] samorin.sk

 Materská škola, Gazdovský rad 41, Šamorín
Tel.: 031/562 34 90
e-mail: msgazdovsky [at] gtsmail.sk (msgazdovsky@ samorin.sk
)
školská jedáleň: sjgazdovsky [at] samorin.sk

 

Copyright © 2024 Šamorínčan