piatok, 23. feb. 2024
Od pondelka sa presúvame do červenej farby. Pozrite si platné opatrenia

Od pondelka sa presúvame do červenej farby. Pozrite si platné opatrenia

27.10.2021, 08:46
Oznam
TASR

Od pondelka 1. novembra bude na Slovensku v čiernej farbe 24 okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, bude 39 okresov. Červených okresov bude osem, rovnako bude osem okresov oranžových, teda v stupni ostražitosti. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Ostražitosť (oranžová):
Bratislava I.-V.,
Galanta,
Komárno,
Šaľa,
1. stupeň ohrozenia (červená):
Dunajská Streda,
Ilava,
Levice,
Nové Zámky,
Prievidza,
Senica,
Trnava,
Žarnovica,

RÚŠKA
Oranžové okresy: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.
Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 250

NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
• PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu.
• Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu.
Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

PREVÁDZKY A PODUJATIA

Prevádzky, okrem typov prevádzok stanovených vyhláškou, a organizátori hromadných podujatí si musia vybrať, v akom režime budú fungovať:
 Základ: Prístup pre všetky osoby
 OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z:
- PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
- antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
 Očkovaní: pre kompletne zaočkovaných, teda:
- 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
- 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
- 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.
- na účely vyhlášok k obmedzeniam prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa ako kompletne zaočkované posudzujú aj deti do veku 12 rokov a 2 mesiace.
Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.
Vstup a pobyt v prevádzke alebo do priestorov hromadného podujatia musí prevádzkovateľ/organizátor povoliť len zákazníkom/účastníkom vo zvolenom režime.
Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby vymenované v § 2 odsek 2 predmetnej vyhlášky (asi relink na vyhlášku). Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne. Tieto prevádzky a služby si nemusia stanoviť režim ani v čiernom okrese. Ostatné prevádzky a služby, ktoré majú povolenú činnosť v čiernom okrese, si musia zvoliť režim OTP alebo režim zaočkovaní.

HROMADNÉ PODUJATIA
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb). Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.
Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb
Základ: max. 10 osôb
Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, je potrebné toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
Základ: maximálne 50 osôb
Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
Základ (len tréningy): 10 osôb na sektor

KULTÚRNE PODUJATIA:
 Oranžové okresy:
 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri
Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri
Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

BOHOSLUŽBY
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
Základ: státie - exteriér max. 100 osôb, státie - interiér max. 50 osôb; sedenie - exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).
Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

OBRAD SOBÁŠA  ALEBO KRSTU
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri.
Červené okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 150 osôb
Základ: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri
OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri
Základ: nesmú sa konať
Červené okresy:
Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb
OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb
Základ: nesmú sa konať

TAXISLUŽBY
Oranžové, červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča
Čierne okresy: najviac dve osoby vo vozidle
Červené, bordové a čierne okresy: po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

UMELÉ KÚPALISKÁ
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: najviac 50 % kapacity
Základ: najviac 10 osôb
Červené okresy:
Zaočkovaní: 50 % kapacity
OTP: 25 % kapacity
Základ: zakázané

OBCHODNÉ DOMY
Oranžové okresy: bez kapacitného limitu, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky.
Červené, bordové a čierne okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitného limitu
OTP: ubytovanie bez kapacitného limitu
Základ: ubytovanie zakázané
Červené a bordové okresy:
Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
Základ: ubytovanie zakázané

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb
Červené okresy:
Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre
Základ: okienkový predaj a rozvoz

FITNESS CENTRÁ
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
Základ: najviac 10 osôb
Červené okresy:
Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
Základ: zakázané

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: bez kapacitného limitu
Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
Červené okresy:
Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE
Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia
Oranžové okresy:
Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
Základ: nesmie sa používať
Červené okresy:
Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb
OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach
Základ: nesmie sa používať

 

Copyright © 2024 Šamorínčan