štvrtok, 23. máj. 2024
Od dnes pribudol režim OP+ : čo znamená?

Od dnes pribudol režim OP+ : čo znamená?

19.1.2022, 09:35
Peter Gábor

Na Slovensku platia od dnes nové pandemické opatrenia v súvislosti s variantom omikron. Do praxe ich priniesli nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré reagujú na vládou schválené opatrenia. Podmienkou vstupu do vybraných prevádzok tak je nový režim OP+. Režimy obmedzenia vstupu do prevádzok boli doposiaľ rozdelené len na ZÁKLAD (bez obmedzení), OTP a OP, pričom ide o:

Kompletne očkovaných (O):

- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, 
- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia, 
- deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku,
- osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať:
certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu.
 

Testovaných (T):

Majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu.
 

Po prekonaní ochorenia (P):

osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (Lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní),
uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Od stredy 19.1.2022 pribudol aj režim OP+, čo znamená:

 • osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:
  • najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka,
  • najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka.
 • osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín,
 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu),
 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa  odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať:
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
  • negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu,
 • osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín,
 • osoby do 6 rokov veku bez testu.

Pravidlá pre organizáciu hromadných podujatí od 19.1.2022
ÚVZ SR informovalo, že hromadné podujatia (HP) sa delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

1. Za nízko rizikové podujatia sa považujú tie podujatia, kde:

účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
je povinné sedenie,
hromadné podujatie prebieha bez spevu, bez povzbudzovania alebo iných hlasných vokálnych prejavov.
Podmienky pre nízko rizikové podujatia sú:

režim OP,
najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.
Príklad: Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

2. Za stredne rizikové podujatia sa na účely vyhlášky považujú HP, kde:

účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
je fixné sedenie alebo státie.
Podmienky pre stredne rizikové podujatia sú:

režim OP,
najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.
Príklad: Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom, divadelné predstavenia s občerstvením a podobne.

3. Za vysoko rizikové podujatia sa na účely vyhlášky považujú:

hromadné podujatia v prevádzke verejného stravovania, alebo 
iné hromadné podujatia, ktoré nespadajú do nízko alebo stredne rizikových podujatí.
Podmienky pre vysoko rizikové podujatia sú:

režim OP+ 
maximálne 20 osôb,
povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť.
Príklad: Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Pravidlá pre prevádzky od 19.1.2022

Doteraz platné opatrenia pre prevádzky sa dopĺňajú o niekoľko nových pravidiel. V režime základ (teda pre všetkých, bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:

predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín),
liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára,
prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých aj mobilných stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky (pre zákazníkov konzumujúcich na mieste v režime OP musia zatvoriť o 22:00),
lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku,
predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
zásielkový predaj tovarov,
výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení,
predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby,
práčovne a čistiarne,
čerpacie stanice,
pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií,
služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta,
taxislužby,
advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
zberné dvory,
služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania,
závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne,
obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne elektra iba v režime OP). 
prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu.
Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status): 

predajne drogérie,
predajne novín a tlačovín,
výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií,
prevádzky telekomunikačných operátorov,
prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení,
kľúčové služby,
obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn),
predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad),
nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba,
prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,
predajne oblečenia a obuvi,
predajne kancelárskych, školských potrieb a predajne s potrebami pre deti (kočíky, detské fľaše, baby monitory a podobne),
galantérie a predajne textilu,
predajne stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farby-laky,
predajné miesta poskytujúce služby výberu a evidencie úhrady diaľničnej známky,
knižnice.

Len v režime OTP môžu fungovať:

hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce, za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia alebo pre osoby na lyžiarskych či snowboardových výcvikoch a kurzoch v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
autoškoly,
lanovky, vleky,
vonkajšie športoviská (od 5:00 hod. do 22:00 hod.).
Len v režime OP môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

prevádzky verejného stravovania s konzumáciou na mieste (od 5:00 hod. do 22:00 hod.; pre donášku a odber so sebou môžu byť otvorené aj mimo týchto hodín a môžu fungovať v režime základ),
prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (od 5:00 hod. do 22:00 hod.),
múzeá, galérie, výstavné siene (od 5:00 hod. do 22:00 hod.).

Len v režime OP+ môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

prevádzky fitness, wellness, akvaparkov, kúpeľov a kúpeľných liečební bez zdravotnej indikácie (od 5:00 hod. do 22:00 hod.),
krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické a podobné.

Ostatné prevádzky obchodu a služieb môžu byť otvorené len v režime OP a do 22:00 hod. To znamená, že tie prevádzky obchodu a služieb, ktoré sa konkrétne niekde nespomínajú, majú tento všeobecne platný režim.

Kompletný článok tu: podnikajte.sk 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Šamorínčan